Fackkunnig – repetition webb

Fackkunnig – repetition webb är en repetitionskurs för dig som tidigare genomfört en lärarledd utbildning i elsäkerhetsanvisningarna, ESA, men är i slutet på certifikatets giltighetstid.

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, reglerar bland annat samarbetet mellan nätägare och entreprenörer samt bidrar till att ha en gemensam standard så att arbeten på olika elanläggningar ska underlättas.

ESA är baserat på Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1. De är anpassad till de förändringar som skett i tredje utgåvan SS-EN 50110-1, Skötsel av Elanläggningar. Fackkunnig – repetition webb är en komplett elsäkerhetsutbildning som motsvarar kompetenskraven som ställs av Energiföretagen Sverige.

Till kursen finns också en frågebank som du lätt kan laddas ned till mobilen. Kursen avslutas med ett slutprov.

Kursmoment

  • Elfaran
  • Ansvar och organisation
  • Skötselåtgärder
  • Arbetsmetoder
  • Skriftligt prov
  • Frågebank

Kursmål

Efter genomförd kurs ska kursdeltagarna förstå hur de ska planera arbetet enligt ESA, olika arbetsmetoder och den organisation som krävs för att förebygga el-olycksfall och driftstörningar.

Genomförande

Kursen genomförs online i vår lärportal.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Närliggande kurser

ESA 14 Fackkunnig
ESA Röj
Instruerad person, webb
ESA Instruerad person
Instructed person, online
ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning
Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar Webb
Waterways, e-learning

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.