Line

Elsäkerhetsledare

Vår kurs i att vara elsäkerhetsledare ger de kunskaper som krävs för att axla rollen. Deltagaren lär sig förstå arbetsuppgiften och att rätt kunna tillämpa den i egenskap av ansvarig för arbetslag eller egenarbete.

Målgrupp

Installatörer, elektriker och arbetsledare inom industri eller distributionsföretag.

Förkunskaper

Kursdeltagarna förutsätts arbeta som elektriker och ha en relevant grundutbildning.

Elarbetsansvaret har bytt namn till Elsäkerhetsledare, det är en följd av att Europastandarden SS-EN 50110-1 ändrat benämningarna i sin senaste utgåva 3. Även Energiföretagen Sverige har ändrat benämningarna i sina elsäkerhetsanvisningar ESA 19.

Kursen avhandlar viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:2, 3 samt ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS-EN 50110-1 utgåva 3 om rollen, samt riskhantering inför arbetet och val av arbetsmetod. Vi tittar även på vilka egenskaper och krav ESA 19 ställer på den som är elsäkerhetsledare.

Kursen avslutas med skriftligt prov.

Teknikutbildarna ger även den här kursen som en Livesänd kurs där deltagaren kan medverka från det egna hemmet eller kontoret. Läs mer om våra Livesända kurser här.

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Genomgång och tolkning av viktiga punkter i föreskrifter och standarder
  • Övningar i Riskhantering, bedöma säkerhetsavstånd
  • Övningar i att bedöma lämplig arbetsmetod
  • Övning i att säkerställa spänningslöshet
  • Övningar i arbetets organisation och delegeringar

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa viktiga punkter i föreskrifter och standarder, genomföra riskanalys och val av arbetsmetod samt förstå delegeringar och dess juridiska konsekvenser

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

6 688 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser