Line

Elsäkerhetsledare

Vår kurs i att vara elsäkerhetsledare ger de kunskaper som krävs för att axla rollen. Deltagaren lär sig förstå arbetsuppgiften och att rätt kunna tillämpa den i egenskap av ansvarig för arbetslag eller egenarbete.

Målgrupp

Installatörer, elektriker och arbetsledare inom industri eller distributionsföretag.

Förkunskaper

Kursdeltagarna förutsätts arbeta som elektriker och ha en relevant grundutbildning.

Elarbetsansvaret har bytt namn till Elsäkerhetsledare, det är en följd av att Europastandarden SS-EN 50110-1 ändrat benämningarna i sin senaste utgåva 3. Även Energiföretagen Sverige har ändrat benämningarna i sina elsäkerhetsanvisningar ESA 14.

Kursen avhandlar viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:2, 3 samt ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS-EN 50110-1 utgåva 3 om rollen, samt riskhantering inför arbetet och val av arbetsmetod. Vi tittar även på vilka egenskaper och krav ESA 14 ställer på den som är elsäkerhetsledare.

Kursen avslutas med skriftligt prov.

Teknikutbildarna erbjuder även den här utbildningen som en Livesänd föreläsning där deltagaren kan medverka i utbildningen från det egna hemmet eller kontoret. Vill du boka en livesänd föreläsning, använd koden “LIVE” för 10% rabatt, erbjudandet går inte att kombinera med andra rabatter. Läs mer om våra Livesända utbildningar här.

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Genomgång och tolkning av viktiga punkter i föreskrifter och standarder
  • Övningar i Riskhantering, bedöma säkerhetsavstånd
  • Övningar i att bedöma lämplig arbetsmetod
  • Övning i att säkerställa spänningslöshet
  • Övningar i arbetets organisation och delegeringar

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa viktiga punkter i föreskrifter och standarder, genomföra riskanalys och val av arbetsmetod samt förstå delegeringar och dess juridiska konsekvenser

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

4 900 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser