Elsäkerhetsledare

Vår kurs i att vara elsäkerhetsledare ger de kunskaper som krävs för att axla rollen som elsäkerhetsledare. Deltagaren lär sig förstå arbetsuppgiften och att rätt kunna tillämpa den i egenskap av ansvarig för arbetslag eller egenarbete.

Elarbetsansvaret har bytt namn till Elsäkerhetsledare, det är en följd av att Europastandarden SS-EN 50110-1 ändrat benämningarna i sin senaste utgåva 3. Även Energiföretagen Sverige har ändrat benämningarna i sin standard ESA 14.

Kursen avhandlar viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:2, 3 samt ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS 51110-1 utgåva 3 om rollen, samt riskhantering inför arbetet och val av arbetsmetod. Vi tittar även på vilka egenskaper och krav ESA 14 ställer på den som är elsäkerhetsledare.

Kursinnehåll – Elsäkerhetsledare

  • Genomgång och tolkning av viktiga punkter i föreskrifter och standarder
  • Övningar i Riskhantering, bedöma säkerhetsavstånd
  • Övningar i att bedöma lämplig arbetsmetod
  • Övning i att säkerställa spänningslöshet
  • Övningar i arbetets organisation och delegeringar

Kursen avslutas med skriftligt prov.

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa viktiga punkter i föreskrifter och standarder, genomföra riskanalys och val av arbetsmetod samt förstå delegeringar och dess juridiska konsekvenser

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.