Line

Elsäkerhetsledare för icke-elektriskt arbete

Du behöver inte vara elektriker för att vara Elsäkerhetsledare men du behöver ha kännedom om gällande regler. I vår kurs Elsäkerhetsledare för icke elektriskt arbete får du kunskap om ditt ansvar för arbetets utförande och hur du leder ett elsäkert arbete.

Målgrupp

Arbetsledare, maskinförare, hantverkare och städpersonal.

Förkunskaper

Grundläggande ESA-utbildning

Elsäkerhetsledare är den nya benämningen på Elarbetsansvarig. Det nya namnet kom som en följd av att Europastandarden SS-EN 50110-1 ändrat benämningarna i utgåva 3. Även Energiföretagen Sverige har reviderat benämningarna i sina elsäkerhetsanvisningar ESA 14.

Kursen avhandlar de viktiga punkter i starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:2 och 3, ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS 51110-1 utgåva 3 som rör rollen Elsäkerhetsledare samt riskhantering inför arbetet och val av arbetsmetod. Vi tittar även på vilka egenskaper och krav ESA 14 ställer på Elsäkerhetsledaren.

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Utdrag ur SS-EN 50110 – 1 Utg. 3
  • Mätmetoder vid fastställande av höjd för säkerhetsavstånd
  • Tekniska riktlinjer, speciella tillämpningar
  • Risk-U
  • Skriftligt prov

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa viktiga punkter i föreskrifter och standarder, genomföra riskanalys och val av arbetsmetod samt förstå delegeringar och dess juridiska konsekvenser.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser