Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll

Bli bättre på elsäkerhet och grundläggande ellära vid service och underhåll av fastigheter. Du lär dig elrisk, olycksfall, regelverk, lagar och får göra praktiska övningar.

I den här kursen lär du dig grunderna i ellära och elsäkerhet samt får kunskap om de elutrustningar som förekommer inom olika typer av fastigheter. Fokus ligger på service under underhåll. Kursen ger dig ökade förutsättningar till felsökning och reparation av förekommande fel i elutrustningar och elanläggning.

Utbildningen i första hand är avsedd för fastighetsskötare och personal inom fastighet, men även för dig som arbetar med elektronik i någon form och vill vidga ditt kunnande.

Kursmoment – Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll

  • Grundläggande ellära
  • Elrisk
  • Olycksfall
  • Regelverk
  • Föreskrifter och standarder
  • Praktiska övningar

Utbildningen består av teori med många inslag av praktiska demonstrationer.

Kursmål

Deltagaren få ökad kunskap inom kursområde samt kunna tillämpa den.

Genomförande

Denna kurs finns både som företagsförlagd och öppen kursomgång.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.