Elsäkerhet vid arbete – SSG 4500

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

Den här utbildningen riktar sig till dig som ska utföra elektriskt arbete på en arbetsplats där SSG 4500 tillämpas. Kursdeltagaren får kunskap om de nödvändiga anvisningar för hur arbetet ska organiseras och vilka krav som ställs på innehavaren respektive entreprenören för att arbetet ska bedrivas på ett säkert sätt. Elsäkerhet vid arbete vänder sig främst till el-fackkunnig personal som behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras. Kursdeltagarna får en medvetenhet om de elrisker som kan förekomma i elanläggningar samt behandlar riskutredning och säkerhetsbeteende.

Kursmoment – Elsäkerhet vid arbete – SSG 4500

  • Bakgrund till Starkströmsföreskrifterna
  • Genomgång av ELSÄK-FS 2006:1
  • Riskutredning och säkerhetsbeteende
  • Förhållandet mellan föreskrift och SSG 4500
  • Vilka säkerhetsåtgärder som kan tillämpas vid arbete på ej spänningssatt anläggning
  • Kunskapstest

Mål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna förstå hur de ska planera arbetet för olika arbetsmetoder och inom organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund. Deltagaren får både standarden standarden SSG 4500 och ett kurshäfte på kursdagen. Efter dagens slut får deltagaren tillgång till webbaserat kunskapstest som genomförs på dator, surfplatta eller smartphone.Den här kursen genomför vi i samarbete med SSG. Våra lärare är kvalitetssäkrade av SSG.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.