Line

Elsäkerhet i praktiken

Den här utbildningen lär företaget, på plats, hur ni arbetar elsäkert. Från hur ni ska tolka elsäkerhetsverkets föreskrifter till hur ni implementerar dem i er verksamhet

Målgrupp

Alla som arbetar med underhåll och service.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrifter säger att den som arbetar där det finns elektrisk fara ska ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna . På många arbetsplatser existerar elfaran bara i vissa moment så som motorbyte eller reparationer och då krävs ofta en extern elsäkerhetsutbildning.

Under endagsutbildningen Elsäkerhet i praktiken går vi igenom elsäkerhetsverkets föreskrifter och visar genom praktiska övningar hur de påverkar ert företag.

Kurstyp

Lärarledda utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Elhuset
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter 2006:1, 2017:2-4, 2008:1-3 och 2010-1-3
  • 50110-1 – Skötsel av elektriska anläggningar
  • Rollen elsäkerhetsledare
  • Elfaran
  • Checklista riskbedömning
  • Praktiska övningar på er egen maskinutrustning

Mål

Efter kursen ska deltagaren genom kunskap i elsäkerhetsverkets föreskrifter och praktiska övningar kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett elsäkert sätt.

Genomförande

Kursen genomförs endast företagsförlagd, på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser