Line

Elmätarbytare

2025 börjar nya regelverket för elmätare att gälla. Fram till dess ska Sveriges cirka 5 miljoner elmätare vara utbytta. Risk för bakspänning från konsumenternas solcells- och energilagringsanläggningar medför att metoden Arbeta med spänning (AMS) bör användas vid elmätarbytet.

Målgrupp

Alla som ska att utföra elmätarbyte. Det elinstallationsföretag som ska utföra mätarbytet ansvarar för att se till att elinstallationsarbetet utförs enligt gällande regler samt att den som utför arbetet omfattas av företagets egenkontrollprogram och har den kompetens som krävs.

Förkunskaper

Beroende på nätägare kan deltagaren behöva vara utbildad elektriker.

Skillnaden mellan kommande och tidigare mätarbyten är att det idag är vanligare med mikroproduktion i konsumenternas elanläggningar, en produktion som i sin tur ökar risken för bakspänning. Eftersom vi inte med säkerhet kan veta att kundens anläggning har frånskiljts, måste arbetet alltid utföras enligt metoden Arbete med spänning (AMS) eller AMS-LSP vid mätarbyte.

Vår utbildning i elmätarbyte består av både teoretiska och praktiska moment. Vi går teoretiskt igenom regelverk, risker, elfaran, AMS-LSP som ingår vid mätarbyte. Vi tittar på vår checklista för mätarbyte och hur den kan användas för ett ökat säkerhetsmedvetande. Alla deltagare får öva mätarbyten på vår labutrustning. Vi övar praktiskt på alla ingående moment efter checklistan.

För att klara utbildningen och erhålla Teknikutbildarnas certifikat krävs godkänt både på det teoretiska provet och de praktiska momenten.

I juli 2009 trädde nya regler i kraft som innebar att alla kunder skulle kunna få sin elanvändning fjärravläst varje månad. Nu förstärks reglerna med nya funktionskrav. De nya smarta elmätarna ska stärka konsumenternas position och stimulera elmarknaden. Dessutom behöver många av dagens installerade mätare ersättas inom de närmaste åren eftersom de kommer att ha nått slutet av sin ekonomiska och tekniska livslängd när de nya reglerna införs 1 januari 2025.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kursmoment

  Teoretiska moment:

 • Elrisker, olycksfall, elfaran, bakspänning/solpaneler med mera
 • Regelverket/ansvar
 • AMS vid mätarbyte
 • Mätarbyte med AMS i teorin
 • Kontroll efter idrifttagning
 • Kommunikation i mätarna, generella kunskaper
 • Dokumentation av färdig anläggning
 • Kunskapsprov

  Praktiska moment:

 • Planering och risk-U
 • Mätarbyte med AMS
 • Dra skruvar med moment
 • Spänningsprovning och kontroll av fasföljd
 • Kalibrering av mätaren
 • Kontroll efter montage (okulärbesiktning ledare + kablage)
 • Dokumentation

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna utföra byte av elmätare på ett säkert och metodiskt sätt. För att klara krusen krävs godkänt på det teoretiska provet och de praktiska momenten.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
elmätarbyte

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser