Line

El för mekaniker

Med ökad praktisk kompetens inom el hos företagets underhållspersonal kan onödiga stopp i produktionen förkortas. I vår utbildning El för mekaniker lär du dig att på ett säkert sätt felsöka och byta motorer, kontaktorer, frekvensomriktare, givare och liknande.

Målgrupp

Mekaniker, underhållspersonal, reparatörer och de som arbetar praktiskt med el men som inte har auktorisation.

Förkunskaper

Praktiskt mekaniskt underhållsarbete

Kursen ger deltagarna en ökad förståelse för el- och styrteknik i sitt underhållsarbete vilket kommer göra underhållet mer effektivt. Vi går igenom hur du på ett säkert sätt arbetar i en elanläggning.

Inlärningen sker genom två lärarledda laborationstillfällen á 2 dagar med teoretiska och praktiska övningar. Vår webbkurs Skötsel av elektriska anläggningar ingår också.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

2x2 dagar

Kursmoment

 • Elsäkerhet, elfaran
 • Grundläggande begrepp inom ellära t.ex. ohms lag, serie- och parallellkoppling,
 • Likströmskretsar och enfas-växelströmskretsar, skyddsapparater
 • Trefas-växelströmskretsar och TN-C-, TN-S-, TT- och IT-system
 • Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning
 • Skyddsledarens funktion och verkan
 • Fast anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning
 • Ritningar, elscheman, kretsschemaläsning
 • Mäta spänning, ström och resistans samt utföra isolationsmätning
 • Styrteknik, givarteknik
 • Ur- och inkoppling motorer

Mål

Att öka kunskaperna för att på ett säkert sätt kunna utföra enklare elarbeten för att motverka kortare stopp i produktionen. Kursdeltagaren kommer kunna felsöka, byta motorer, kontaktorer, frekvensomriktare, givare och liknande apparater.

Genomförande

Kursdagarna (2+2) genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

25 700 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser