Skötsel av elektriska anläggningar, webb (Arbetsföreskrifterna)

Vår webbkurs Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) lär er allt om regelverket kring standarden SS-EN 50110-1 utgåva 3

Syftet med kursen är att deltagaren ska förstå och kunna tillämpa det nya regelverket för arbete på driftsatt anläggning. Det inkluderar att du kan upprätta arbetsrutiner, göra riskanalys, välja arbetsmetod samt förstå anläggningsägarens underhållsansvar. Dina kunskaper om arbetsföreskrifterna ska kontinuerligt uppdateras i takt med utvecklingen.

Kursen avhandlar föreskriften ELSÄK-FS 2006:1 ”Allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet” samt ELSÄK-FS 2008:3 och SS-EN 50110-1 utgåva 3 ”Skötsel av elektriska anläggningar”.

Innehåll – Skötsel av elektriska anläggningar

  • Föreskriften ELSÄK-FS 2006:1 ”Allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet”.
  • Föreskriften ELSÄK-FS 2008:3 ”Innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar”.
  • Standarden SS-EN 50110-1 ”Skötsel av elektriska anläggningar”.

Mål

Efter genomförd kurs ska du kunna tillämpa tolkningen av ELSÄK-FS 2006:1 och 2008:3 samt standarden SS-EN 50110-1.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Är ni fler deltagare från samma företag, kontakta oss för en prisuppgift.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.