Skötsel av elektriska anläggningar, webb (Arbetsföreskrifterna)

Säkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser med elrisk-källor krävs att vi behärskar och följer regelverket. Därför har vi tagit fram webbkursen Skötsel av elektriska anläggningar

Webbkursen ger dig kunskaper i skötsel av elektriska anläggningar (Europastandarden SS-EN 50110-1). Genom att veta om vilka elfaror du kan utsättas för kan du bättre planera ditt arbete så att det blir tryggt och säkert.

Syftet med kursen är att deltagaren ska förstå och kunna tillämpa det nya regelverket för arbete på driftsatt anläggning. Det inkluderar att du kan upprätta arbetsrutiner, göra riskanalys, välja arbetsmetod samt förstå anläggningsägarens underhållsansvar. Dina kunskaper om arbetsföreskrifterna ska kontinuerligt uppdateras i takt med utvecklingen.

Kursen avhandlar föreskriften ELSÄK-FS 2006:1 ”Allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet” samt ELSÄK-FS 2008:3 och SS-EN 50110-1 utgåva 3 ”Skötsel av elektriska anläggningar”.

Innehåll – Skötsel av elektriska anläggningar

  • Elfaran
  • Olycksfall
  • Föreskriften ELSÄK-FS 2006:1 ”Allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet”.
  • Föreskriften ELSÄK-FS 2008:3 ”Innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar”.
  • Standarden SS-EN 50110-1 ”Skötsel av elektriska anläggningar”.
  • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter
  • Elsäkerhetsplanering och riskhantering
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder

Mål

Efter genomförd kurs ska du kunna tillämpa tolkningen av ELSÄK-FS 2006:1 och 2008:3 samt standarden SS-EN 50110-1.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Är ni fler deltagare från samma företag, kontakta oss för en prisuppgift.

Närliggande kurser

Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna)
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden
Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet
KFI – Kontroll före idriftttagning, webb
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017)

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.