Arbete med spänning, isolerhandskmetoden

Under en lärarledd kursdag lär sig deltagarna att arbeta med spänning enligt isolerhandskmetoden. Kursen riktar sig till installatörer, elektriker och arbetsledare inom installationsområdet.

Denna kurs ger kursdeltagarna de kunskaper som krävs för att arbeta enligt arbetsmetoden Arbete med spänning, isolerhandskmetoden. Kunskaper om arbetsmetoden ska uppdateras kontinuerligt i takt med utvecklingen.

Kursinnehåll – Arbete med spänning, isolerhandskmetoden

Enligt standarden SS-EN 50 100-1 utgåva 3 punkt 6.3.2 skall den som använder sig av arbetsmetoden ha speciell utbildning i utövandet.

Genomförande

  • Allmän genomgång av regelverket inom det starkströmstekniska området
  • Genomgång och övningar med arbetsföreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1 och valda delar av ELSÄK-FS 2008:1-3 om ansvar över starkströmsanläggningen
  • Genomgång av standarden SS-EN 50 110-1 utgåva 3
  • Praktiska övningar på lågspänningsanläggning med isolerhandskmetoden

Mål

Efter kursen skall du kunna tillämpa arbetsmetoden Arbete med spänning enligt isolerhandskmetoden.

Prov

Kursen avslutas med skriftligt prov som vid godkänt resultat ger certifikat som styrker kunskapen som erhållits under dagen.

Kursinformation

I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch. Moms tillkommer.

Är ni fler deltagare från samma företag, kontakta oss för en prisuppgift. Varje verksamhet är unik – kanske du vill ha en lösning som är skräddarsydd just för dina behov? Kontakta oss för en offert.

Närliggande kurser

Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet
KFI – Kontroll före idriftttagning, webb
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna)
Skötsel av elektriska anläggningar, webb (Arbetsföreskrifterna)
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017)

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.