Elsäkerhet

Teknikutbildarna har ett stort utbud av ESA-kurser. ESA står för elsäkerhetsanvisningarna är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer.

Utöver våra ESA-kurser så har vi flera andra kurser i elsäkerhet, bland annat Arbetsföreskrifterna som finns både som lärarledd och webbkurs, eller Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll, en kurs som är framtagen just för skötsel av fastigheter och de utrustningar som finns där.

Arbete med spänning, isolerhandskmetoden

Under en lärarledd kursdag lär sig deltagarna att arbeta med spänning enligt isolerhandskmetoden. Kursen riktar sig till installatörer, elektriker och arbetsledare inom installationsområdet.

5 100 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
19 juni 2019, Solna 8 oktober 2019, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhet i praktiken

Den här utbildningen lär företaget, på plats, hur ni arbetar elsäkert. Från hur ni ska tolka elsäkerhetsverkets föreskrifter till hur ni implementerar dem i…

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhet vid arbete – SSG 4500

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och…

4 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
5 september 2019, Solna

Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll

Bli bättre på elsäkerhet och grundläggande ellära vid service och underhåll av fastigheter. Du lär dig elrisk, olycksfall, regelverk, lagar och får göra praktiska övningar.

4 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
14 augusti 2019, Solna

Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhetsledare

Vår kurs i att vara elsäkerhetsledare ger de kunskaper som krävs för att axla rollen som elsäkerhetsledare. Deltagaren lär sig förstå arbetsuppgiften och att rätt kunna tillämpa den i egenskap av ansvarig för arbetslag eller egenarbete.

4 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
11 juni 2019, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

ESA 14 Fackkunnig

ESA 14 Fackkunnig är en del av ESA-14 som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i…

4 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
29 april 2019, Solna 24 maj 2019, Sundsvall 28 maj 2019, Solna 19 juni 2019, Sundsvall 25 juni 2019, Bromma 15 augusti 2019, Solna 29 augusti 2019, Sundsvall 18 september 2019, Solna 1 oktober 2019, Sundsvall 19 november 2019, Sundsvall 21 november 2019, Solna 11 december 2019, Solna

Kurslängd: 1 dag

ESA Industri och Installation

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA Industri & Installation, är ett exempel på anvisningar som är annan praxis än svensk standard. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1.

4 900 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA Instruerad person: 17

Den här utbildningen hette tidigare ESA 14 Tillträde, ditt intyg för ESA 14 Tillträde har kvar sin giltighetstid, men ska du förnya det är…

4 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
21 maj 2019, Sundsvall 26 juni 2019, Solna 25 september 2019, Sundsvall 9 oktober 2019, Solna 10 december 2019, Solna

Kurslängd: 1 dag

ESA Röj

Denna kurs ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa de branschframtagna…

4 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
7 maj 2019, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning

Vår kurs ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

4 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
30 april 2019, Bromma

Kurslängd: 1 dag

ESA-14 i Praktiken

ESA i Praktiken är en företagsförlagd kurs. Kursen anpassas helt till företagets specifika önskemål. Kursen är en komplettering till ESA 14 och ska ge en tydlig bild över företagets organisation och eventuella avvikelser från ESA 14.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Fackkunnig – repetition webb

Fackkunnig – repetition webb är en repetitionskurs för dig som tidigare genomfört en lärarledd utbildning i elsäkerhetsanvisningarna, ESA, men är i slutet på certifikatets…

2 900 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Instruerad person för motorbyte

Utbildningen Instruerad person för motorbyten skräddarsyr vi efter ert företags behov. För företag med produktion i skiftgång eller med obekväma arbetstider är det inte…

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Instruerad person, webb

Vår kurs Instruerad person –repetition, webb behandlar elsäkerhetsanvisningarna (ESA) och ersätter tidigare Tillträde repetition webb. Den riktar sig till dig som tidigare gått den…

2 300 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar

KFI – Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution

Känner du till de kontroller som behöver göras innan driftsättning av en distributionsanläggning? Vi erbjuder en kurs i KFI anpassad för eldistribution Den här…

4 900 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

KFI – Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet

Är du beredd att möte kraven i nya elsäkerhetslagen? Vi erbjuder en kurs i KFI anpassat till ditt egenkontrollprogram. Den här kursen är för…

4 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
17 maj 2019, Sundsvall 20 november 2019, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

KFI – Kontroll före idrifttagning, webb

Kursen förklarar på ett grundläggande och lättförståeligt sätt varför, när och vem som ska utföra KFI – Kontroll före idrifttagning av en lågspänningsanläggning Kursen…

1 700 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 1-2 timmar

Kontroll före idrifttagning med inriktning gatubelysning

Hur utför du KFI på gatubelysning? Hur säkerställer du att anläggningen klarar utlösningsvillkoret? Den här kursen är för dig som arbetar med gatubelysningar eller…

4 900 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna)

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. Arbetsföreskrifterna motsvarar föreskrifternas krav på utbildning.

4 900 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Skötsel av elektriska anläggningar, webb (Arbetsföreskrifterna)

Säkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser med elrisk-källor krävs…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017)

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av…

4 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
16 maj 2019, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

Starkströmsföreskrifterna och elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att…

4 900 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar Webb

Vår webbaserade kurs Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar är anpassad efter elsäkerhetsanvisningarna, ESA, ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och…

2 900 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar