Elsäkerhet

Teknikutbildarna har ett stort utbud av ESA-kurser. ESA står för elsäkerhetsanvisningarna är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer.

Utöver våra ESA-kurser så har vi flera andra kurser i elsäkerhet, bland annat Arbetsföreskrifterna som finns både som lärarledd och webbkurs, eller Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll, en kurs som är framtagen just för skötsel av fastigheter och de utrustningar som finns där.

Arbete med spänning, isolerhandskmetoden

Under en lärarledd kursdag lär sig deltagarna att arbeta med spänning enligt isolerhandskmetoden. Kursen riktar sig till installatörer, elektriker och arbetsledare inom installationsområdet.

Kursdatum:
22 november 2019, Solna 31 mars 2020, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Diplomerad elmätarbytare

5,4 miljoner elmätare måste bytas innan 2025 – med vår utbildning Certifierad elmätarbytare får du de teoretiska och praktiska kunskaperna du behöver för att på ett elsäkert sätt hantera de utmaningar som ställs vid mätarbytet.

Läs mer
Kurslängd: 3 dagar

El för mekaniker

Med ökad praktisk kompetens inom el hos företagets underhållspersonal kan onödiga stopp i produktionen förkortas. I vår utbildning El för mekaniker lär du dig att på ett säkert sätt felsöka och byta motorer, kontaktorer, frekvensomriktare, givare och liknande.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2x2 dagar

Elsäkerhet i praktiken

En företagsförlagd utbildning där vi på plats lär er hur ni på bästa sätt arbetar elsäkert i enlighet med elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhet vid arbete – SSG 4500

En lärarledd utbildning för företag och industrier som arbetar efter SSG:s elsäkerhetsstandard SSG 4500

Kursdatum:
6 februari 2020, Sundsvall

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll

Bli bättre på elsäkerhet och grundläggande ellära vid service och underhåll av fastigheter. Du lär dig elrisk, olycksfall, regelverk, lagar och får göra praktiska övningar.

Kursdatum:
29 oktober 2019, Sundsvall 31 januari 2020, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhetsledare

Vår kurs i att vara elsäkerhetsledare ger de kunskaper som krävs för att axla rollen. Deltagaren lär sig förstå arbetsuppgiften och att rätt kunna tillämpa den i egenskap av ansvarig för arbetslag eller egenarbete.

Kursdatum:
3 mars 2020, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA 14 Fackkunnig

ESA 14 Fackkunnig är en del av ESA-14 som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning

Kursdatum:
17 oktober 2019, Solna 21 november 2019, Solna 3 december 2019, Sundsvall + 11 till

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA Industri och Installation

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA Industri & Installation, är ett exempel på anvisningar som är annan praxis än svensk standard. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA Instruerad person: 17

En utbildning för dig som ska arbeta där elfara finns men ska inte utföra elektrisk arbete.

Kursdatum:
10 december 2019, Solna 24 mars 2020, Solna 28 april 2020, Sundsvall + 0 till

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA Röj

Den här kursen ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar

Kursdatum:
15 april 2020, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning

Vår kurs ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

Kursdatum:
5 mars 2020, Sundsvall

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA-14 i Praktiken

ESA i Praktiken är en företagsförlagd kurs. Kursen anpassas helt till företagets specifika önskemål. Kursen är en komplettering till ESA 14 och ska ge en tydlig bild över företagets organisation och eventuella avvikelser från ESA 14.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Fackkunnig – repetition webb

En repetitionsutbildning i Elsäkerhetsanvisningarna för dig som behöver förnya ditt certifikat.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Instruerad person för motorbyte

Under en dag utbildas tekniker och mekaniker i de delar som behövs för att de ska kunna arbeta med el på ett säkert sätt. Beroende på era behov så syr vi ihop ett paket av våra utbildningar

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Instruerad person, webb

Vår kurs Instruerad person – repetition, webb behandlar elsäkerhetsanvisningarna och ersätter tidigare Tillträde repetition webb

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar

KFI – Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution

Endagskurs i Kontroll före idrifttagning som riktar sig mot eldistributionsbranschen.

Kursdatum:
17 oktober 2019, Sundsvall 5 maj 2020, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

KFI – Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet

Läs Kontroll före idrifttagning, under en kursdag går vi igenom KFI och blandar praktiska övningar med de relevanta föreskrifterna och standarderna.

Kursdatum:
4 december 2019, Sundsvall

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

KFI – Kontroll före idrifttagning, webb

Den här kursen förklarar på ett grundläggande och lättförståeligt sätt varför, när och vem som ska utföra KFI – Kontroll före idrifttagning av en lågspänningsanläggning

Läs mer & boka
Kurslängd: 1-2 timmar

Kontroll före idrifttagning med inriktning gatubelysning

Den här kursen är för dig som arbetar med gatubelysningar eller elljusspår. Kontroll före idrifttagning med praktiska övningar på vår labbutrustning i Sundsvall.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna)

Skötsel av elektriska anläggningar vänder sig till all personal som arbetar där det finns elektrisk fara. Vi går igenom hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i en elanläggning.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Skötsel av elektriska anläggningar, webb (Arbetsföreskrifterna)

Säkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser med elrisk-källor krävs att vi behärskar och följer regelverket.

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017)

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod.

Kursdatum:
5 december 2019, Sundsvall 26 maj 2020, Sundsvall

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Starkströmsföreskrifterna och elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar Webb

Vår webbaserade kurs Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar är anpassad efter elsäkerhetsanvisningarna och ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar