Elsäkerhet

Teknikutbildarna har ett stort utbud av ESA-kurser. ESA står för elsäkerhetsanvisningarna är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer.

Utöver våra ESA-kurser så har vi flera andra kurser i elsäkerhet, bland annat Arbetsföreskrifterna som finns både som lärarledd och webbkurs, eller Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll, en kurs som är framtagen just för skötsel av fastigheter och de utrustningar som finns där.

Arbete med spänning, isolerhandskmetoden

Under en lärarledd kursdag lär sig deltagarna att arbeta med spänning enligt isolerhandskmetoden. Kursen riktar sig till installatörer, elektriker och arbetsledare inom installationsområdet.

4 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
6 februari 2018, Solna 13 mars 2018, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll

Bli bättre på elsäkerhet och grundläggande ellära vid service och underhåll av fastigheter. Du lär dig elrisk, olycksfall, regelverk, lagar och får göra praktiska övningar.

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
6 februari 2018, Solna 21 mars 2018, Gävle 7 maj 2018, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhetsledare

Vår kurs i att vara elsäkerhetsledare ger de kunskaper som krävs för att axla rollen som elsäkerhetsledare. Deltagaren lär sig förstå arbetsuppgiften och att rätt kunna tillämpa den i egenskap av ansvarig för arbetslag eller egenarbete.

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
24 april 2018, Solna

Kurslängd: 1 dag

ESA 14 Fackkunnig

ESA 14 Fackkunnig är en del av ESA-14 som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i…

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
7 december 2017, Sundsvall 19 december 2017, Solna 24 januari 2018, Solna 25 januari 2018, Gävle 26 februari 2018, Sundsvall 21 mars 2018, Solna 10 april 2018, Gävle 12 april 2018, Sundsvall 16 maj 2018, Solna 13 juni 2018, Solna 20 juni 2018, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

ESA 14 Tillträde

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
10 januari 2018, Solna 8 februari 2018, Sundsvall 20 februari 2018, Solna 15 mars 2018, Solna 17 april 2018, Sundsvall 19 april 2018, Gävle 27 juni 2018, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

ESA 14 Tillträde webb

Vår webbaserade kurs ESA 14 Tillträde är för dig som ska göra icke el-relaterade arbeten på en elanläggning eller i närheten av anläggningens övriga spänningsförande delar.

2 300 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

ESA Industri och Installation

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA Industri & Installation, är ett exempel på anvisningar som är annan praxis än svensk standard. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1.

4 500 :-

  Läs mer
Kurslängd: 1 dag

ESA Röj

Denna kurs ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa de branschframtagna…

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
6 februari 2018, Sundsvall 24 maj 2018, Solna

Kurslängd: 1 dag

ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning

Vår kurs ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
23 januari 2018, Solna 7 februari 2018, Sundsvall 18 april 2018, Gävle 22 maj 2018, Solna 26 juni 2018, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar Webb

Vår webbaserade kurs ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

2 500 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar

ESA-14 Grundkurs

Enligt arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och…

9 800 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar

ESA-14 i Praktiken

ESA i Praktiken är en företagsförlagd kurs. Kursen anpassas helt till företagets specifika önskemål. Kursen är en komplettering till ESA 14 och ska ge en tydlig bild över företagets organisation och eventuella avvikelser från ESA 14.

4 500 :-

  Läs mer
Kurslängd: 1 dag

KFI – Kontroll före idriftttagning, webb

Kursen förklarar på ett grundläggande och lättförståeligt sätt varför, när och vem som ska utföra KFI – Kontroll före idrifttagning av en lågspänningsanläggning Kursen…

1 700 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 1-2 timmar

Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet

Är du beredd att möte kraven i nya elsäkerhetslagen? Vi erbjuder en kurs i KFI anpassat till ditt egenkontrollprogram. Den här kursen är för…

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
7 februari 2018, Solna 9 maj 2018, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna)

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. Arbetsföreskrifterna motsvarar föreskrifternas krav på utbildning.

4 500 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Skötsel av elektriska anläggningar, webb (Arbetsföreskrifterna)

Vår webbkurs Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) lär er allt om regelverket kring standarden SS-EN 50110-1 utgåva 3 Syftet med kursen är att deltagaren…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017)

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av…

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
9 mars 2018, Solna

Kurslängd: 1 dag