Elsäkerhet

Teknikutbildarna erbjuder flera kurser i elsäkerhet, bland annat Arbetsföreskrifterna som finns både som lärarledd och webbkurs, eller Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll, en kurs som är framtagen just för skötsel av fastigheter och de utrustningar som finns där.

Arbete med spänning, isolerhandskmetoden

Under en lärarledd kursdag lär sig deltagarna att arbeta med spänning enligt isolerhandskmetoden. Kursen riktar sig till installatörer, elektriker och arbetsledare inom installationsområdet.

Kursdatum:
24 mars 2022, Solna 26 april 2022, Sundsvall

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

El för mekaniker

Med ökad praktisk kompetens inom el hos företagets underhållspersonal kan onödiga stopp i produktionen förkortas. I vår utbildning El för mekaniker lär du dig att på ett säkert sätt felsöka och byta motorer, kontaktorer, frekvensomriktare, givare och liknande.

Kursdatum:
8–9 februari 2022, Sundsvall
Träff 2: 8-9 mars 2022
8–9 mars 2022, Solna
Träff 2: 5-6 april 2022

Läs mer & boka
Kurslängd: 2x2 dagar

Elsäkerhet i praktiken

En företagsförlagd utbildning där vi på plats lär er hur ni på bästa sätt arbetar elsäkert i enlighet med elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhet på bygg- och anläggningsplatser, webbkurs

Det finns många faror på Bygg- och anläggningsplatser. Vet du vilka de elektriska farorna är?

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 timme

Elsäkerhet vid arbete – Installation, EVA, webbkurs

Elsäkerhet vid arbete EVA ger dig kunskaper i skötsel av elektriska anläggningar (Europastandarden SS-EN 50110-1).

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-3 timmar

Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll

Bli bättre på elsäkerhet och grundläggande ellära vid service och underhåll av fastigheter. Du lär dig elrisk, olycksfall, regelverk, lagar och får göra praktiska övningar.

Kursdatum:
25 mars 2022, Solna 28 april 2022, Gävle 11 maj 2022, Sundsvall + 0 till

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhetsledare

Vår kurs i att vara elsäkerhetsledare ger de kunskaper som krävs för att axla rollen. Deltagaren lär sig förstå arbetsuppgiften och att rätt kunna tillämpa den i egenskap av ansvarig för arbetslag eller egenarbete.

Kursdatum:

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhetsledare för icke-elektriskt arbete

Du behöver inte alltid vara elektriker för att vara Elsäkerhetsledare.

Kursdatum:

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA 19 Fackkunnig – Grund

ESA-utbildning för dig som som är elfackkunnig men inte tidigare gått en utbildning.

Kursdatum:
24–25 februari 2022, Solna
Wattityd tillkommer
22–23 mars 2022, Sundsvall
Wattityd tillkommer
5–6 april 2022, Skellefteå
Wattityd tillkommer
+ 4 till

Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar

ESA 19 Fackkunnig – Repetition

ESA 19 Fackkunnig är en del av ESA som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning

Kursdatum:
25 januari 2022, Livesänd kurs
Wattitydavgift tillkommer
17 februari 2022, Livesänd kurs
Wattitydavgift tillkommer
1 mars 2022, Solna
Wattitydavgift tillkommer
+ 2 till

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA i Praktiken

ESA i Praktiken är en företagsförlagd kurs. Kursen anpassas helt till företagets specifika önskemål. Kursen är en komplettering till ESA och ska ge en tydlig bild över företagets organisation och eventuella avvikelser från ESA.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

ESA Industri och Installation

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA Industri & Installation, är ett exempel på anvisningar som är annan praxis än svensk standard. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1.

Kursdatum:
31 januari 2022, Livesänd kurs

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA Instruerad person

En utbildning för dig som ska arbeta där elfara finns men ska inte utföra elektrisk arbete.

Kursdatum:
15 februari 2022, Livesänd kurs
Wattitydavgift tillkommer
7 april 2022, Sundsvall
Wattitydavgift tillkommer

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA Röj

Den här kursen ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning

Vår kurs ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

Kursdatum:
2 mars 2022, Livesänd kurs
Wattitydavgift tillkommer

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Fackkunnig – repetition, webbkurs

Vår egenutvecklade kurs i Elsäkerhetsanvisningarna för dig som behöver förnya ditt intyg.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Instruerad person för motorbyte

Under en dag utbildas tekniker och mekaniker i de delar som behövs för att de ska kunna arbeta med el på ett säkert sätt. Beroende på era behov så syr vi ihop ett paket av våra utbildningar

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Instruerad person, webbkurs

Vår egenutvecklade kurs Instruerad person – repetition, webb behandlar elsäkerhetsanvisningarna och ersätter tidigare Tillträde repetition webb.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar

KFI – Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution

Endagskurs i Kontroll före idrifttagning som riktar sig mot eldistributionsbranschen.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

KFI – Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet

Läs Kontroll före idrifttagning, under en kursdag går vi igenom KFI och blandar praktiska övningar med de relevanta föreskrifterna och standarderna.

Kursdatum:
2 juni 2022, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

KFI – Kontroll före idrifttagning, webbkurs

Den här kursen förklarar på ett grundläggande och lättförståeligt sätt varför, när och vem som ska utföra KFI – Kontroll före idrifttagning av en lågspänningsanläggning

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 timmar

Kontroll före idrifttagning med inriktning gatubelysning

Den här kursen är för dig som arbetar med gatubelysningar eller elljusspår. Kontroll före idrifttagning med praktiska övningar på vår labbutrustning i Sundsvall.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Ljusbågsfaror – En introduktion, webbkurs

Elektriska faror är tålmodiga och slår alltid till när det finns en möjlighet, ofta är det du som sätter igång den oönskade händelsen. Den här kursen går igenom vad ljusbågar är, hur ljusbågsfaran uppstår, händelseenergi och riskreducerande åtgärder.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 timme

Skötsel av elektriska anläggningar

Skötsel av elektriska anläggningar vänder sig till all personal som arbetar där det finns elektrisk fara. Vi går igenom hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i en elanläggning.

Kursdatum:
10 mars 2022, Solna 19 maj 2022, Sundsvall

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Skötsel av elektriska anläggningar, webbkurs

Säkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser med elrisk-källor krävs att vi behärskar och följer regelverket.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-3 timmar

Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017)

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod.

Kursdatum:
23 mars 2022, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Starkströmsföreskrifterna och elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Tillträde till elektriska anläggningar, webbkurs

Den här kursen är för dig som behöver tillträde till, eller ska arbeta i eller nära elektriska starkströmsanläggningar men med icke-elektriskt arbete.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 timme

Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar, webbkurs

Vår egenutvecklade kurs Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar är anpassad efter elsäkerhetsanvisningarna och ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar