Elsäkerhet

Teknikutbildarna erbjuder flera kurser i elsäkerhet, bland annat Arbetsföreskrifterna som finns både som lärarledd och webbkurs, eller Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll, en kurs som är framtagen just för skötsel av fastigheter och de utrustningar som finns där.

Arbete med spänning, isolerhandskmetoden

Under en lärarledd kursdag lär sig deltagarna att arbeta med spänning enligt isolerhandskmetoden. Kursen riktar sig till installatörer, elektriker och arbetsledare inom installationsområdet.

Kursdatum:
28 oktober 2021, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

El för mekaniker

Med ökad praktisk kompetens inom el hos företagets underhållspersonal kan onödiga stopp i produktionen förkortas. I vår utbildning El för mekaniker lär du dig att på ett säkert sätt felsöka och byta motorer, kontaktorer, frekvensomriktare, givare och liknande.

Kursdatum:
5–6 oktober 2021, Solna
Träff 2: 9-10 november 2021

Läs mer & boka
Kurslängd: 2x2 dagar

Elsäkerhet i praktiken

En företagsförlagd utbildning där vi på plats lär er hur ni på bästa sätt arbetar elsäkert i enlighet med elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll

Bli bättre på elsäkerhet och grundläggande ellära vid service och underhåll av fastigheter. Du lär dig elrisk, olycksfall, regelverk, lagar och får göra praktiska övningar.

Kursdatum:
16 augusti 2021, Solna 20 oktober 2021, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhetsledare

Vår kurs i att vara elsäkerhetsledare ger de kunskaper som krävs för att axla rollen. Deltagaren lär sig förstå arbetsuppgiften och att rätt kunna tillämpa den i egenskap av ansvarig för arbetslag eller egenarbete.

Kursdatum:
1 oktober 2021, Livesänd kurs

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhetsledare för icke-elektriskt arbete

Du behöver inte alltid vara elektriker för att vara Elsäkerhetsledare.

Kursdatum:

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA 19 Fackkunnig – Grund

ESA-utbildning för dig som som är elfackkunnig men inte tidigare gått en utbildning.

Kursdatum:
18–19 augusti 2021, Solna 28–29 september 2021, Sundsvall 28–29 oktober 2021, Solna + 1 till

Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar

ESA 19 Fackkunnig – Repetition

ESA 19 Fackkunnig är en del av ESA som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning

Kursdatum:
12 augusti 2021, Livesänd kurs 31 augusti 2021, Livesänd kurs 29 september 2021, Livesänd kurs + 0 till

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA i Praktiken

ESA i Praktiken är en företagsförlagd kurs. Kursen anpassas helt till företagets specifika önskemål. Kursen är en komplettering till ESA och ska ge en tydlig bild över företagets organisation och eventuella avvikelser från ESA.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

ESA Industri och Installation

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA Industri & Installation, är ett exempel på anvisningar som är annan praxis än svensk standard. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA Instruerad person

En utbildning för dig som ska arbeta där elfara finns men ska inte utföra elektrisk arbete.

Kursdatum:
20 augusti 2021, Livesänd kurs 30 september 2021, Livesänd kurs

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA Röj

Den här kursen ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar

Kursdatum:
23 september 2021, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning

Vår kurs ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

Kursdatum:
30 september 2021, Livesänd kurs 13 oktober 2021, Sundsvall

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Fackkunnig – repetition, webbkurs

Vår egenutvecklade kurs i Elsäkerhetsanvisningarna för dig som behöver förnya ditt intyg.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Instruerad person för motorbyte

Under en dag utbildas tekniker och mekaniker i de delar som behövs för att de ska kunna arbeta med el på ett säkert sätt. Beroende på era behov så syr vi ihop ett paket av våra utbildningar

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Instruerad person, webbkurs

Vår egenutvecklade kurs Instruerad person – repetition, webb behandlar elsäkerhetsanvisningarna och ersätter tidigare Tillträde repetition webb.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar

KFI – Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution

Endagskurs i Kontroll före idrifttagning som riktar sig mot eldistributionsbranschen.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

KFI – Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet

Läs Kontroll före idrifttagning, under en kursdag går vi igenom KFI och blandar praktiska övningar med de relevanta föreskrifterna och standarderna.

Kursdatum:
16 september 2021, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

KFI – Kontroll före idrifttagning, webbkurs

Den här kursen förklarar på ett grundläggande och lättförståeligt sätt varför, när och vem som ska utföra KFI – Kontroll före idrifttagning av en lågspänningsanläggning

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 timmar

Kontroll före idrifttagning med inriktning gatubelysning

Den här kursen är för dig som arbetar med gatubelysningar eller elljusspår. Kontroll före idrifttagning med praktiska övningar på vår labbutrustning i Sundsvall.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Skötsel av elektriska anläggningar

Skötsel av elektriska anläggningar vänder sig till all personal som arbetar där det finns elektrisk fara. Vi går igenom hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i en elanläggning.

Kursdatum:
30 september 2021, Livesänd kurs 17 november 2021, Livesänd kurs

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Skötsel av elektriska anläggningar, webbkurs

Säkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser med elrisk-källor krävs att vi behärskar och följer regelverket.

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017)

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod.

Kursdatum:
8 oktober 2021, Livesänd kurs

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Starkströmsföreskrifterna och elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar, webbkurs

Vår egenutvecklade kurs Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar är anpassad efter elsäkerhetsanvisningarna och ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar