Elsäkerhet

Teknikutbildarna har ett stort utbud av ESA-kurser. ESA står för elsäkerhetsanvisningarna är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer.

Utöver våra ESA-kurser så har vi flera andra kurser i elsäkerhet, bland annat Arbetsföreskrifterna som finns både som lärarledd och webbkurs, eller Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll, en kurs som är framtagen just för skötsel av fastigheter och de utrustningar som finns där.

Arbete med spänning, isolerhandskmetoden

Under en lärarledd kursdag lär sig deltagarna att arbeta med spänning enligt isolerhandskmetoden. Kursen riktar sig till installatörer, elektriker och arbetsledare inom installationsområdet.

4 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum: 22 september 2017, Solna 25 oktober 2017, Sundsvall 6 februari 2018, Solna 13 mars 2018, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll

Bli bättre på elsäkerhet och grundläggande ellära vid service och underhåll av fastigheter. Du lär dig elrisk, olycksfall, regelverk, lagar och får göra praktiska övningar.

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum: 14 november 2017, Sundsvall 7 december 2017, Gävle

Kurslängd: 1 dag

Elsäkerhetsledare

Vår kurs i att vara elsäkerhetsledare ger de kunskaper som krävs för att axla rollen som elsäkerhetsledare. Deltagaren lär sig förstå arbetsuppgiften och att rätt kunna tillämpa den i egenskap av ansvarig för arbetslag eller egenarbete.

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum: 9 november 2017, Solna

Kurslängd: 1 dag

ESA 14 Fackkunnig

ESA 14 Fackkunnig är en del av ESA-14 som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i…

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum: 4 oktober 2017, Gävle 17 oktober 2017, Solna 7 december 2017, Sundsvall 19 december 2017, Solna

Kurslängd: 1 dag

ESA 14 Tillträde

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum: 16 oktober 2017, Solna 5 december 2017, Gävle

Kurslängd: 1 dag

ESA 14 Tillträde webb

Vår webbaserade kurs ESA 14 Tillträde är för dig som ska göra icke el-relaterade arbeten på en elanläggning eller i närheten av anläggningens övriga spänningsförande delar.

2 300 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

ESA Industri och Installation

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA Industri & Installation, är ett exempel på anvisningar som är annan praxis än svensk standard. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1.

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum: 8 november 2017, Solna 21 november 2017, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

ESA Röj

Denna kurs ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa de branschframtagna…

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum: 24 maj 2018, Solna

Kurslängd: 1 dag

ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning

Vår kurs ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum: 7 november 2017, Solna 4 december 2017, Gävle 16 april 2018, Gävle 22 maj 2018, Solna

Kurslängd: 1 dag

ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar Webb

Vår webbaserade kurs ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

2 500 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar

ESA-14 Grundkurs

Enligt arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och…

9 800 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum: 24–25 oktober 2017, Solna 14–15 november 2017, Sundsvall

Kurslängd: 2 dagar

ESA-14 i Praktiken

ESA i Praktiken är en företagsförlagd kurs. Kursen anpassas helt till företagets specifika önskemål. Kursen är en komplettering till ESA 14 och ska ge en tydlig bild över företagets organisation och eventuella avvikelser från ESA 14.

4 500 :-

  Läs mer
Kurslängd: 1 dag

KFI – Kontroll före idriftttagning, webb

Kursen förklarar på ett grundläggande och lättförståeligt sätt varför, när och vem som ska utföra KFI – Kontroll före idrifttagning av en lågspänningsanläggning Kursen…

1 700 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 1-2 timmar

Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet

Är du beredd att möte kraven i nya elsäkerhetslagen? Vi erbjuder en kurs i KFI anpassat till ditt egenkontrollprogram. Den här kursen är för…

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum: 26 oktober 2017, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna)

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. Arbetsföreskrifterna motsvarar föreskrifternas krav på utbildning.

4 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum: 31 maj 2017, Solna 31 augusti 2017, Gävle 5 oktober 2017, Solna 23 november 2017, Sundsvall

Kurslängd: 1 dag

Skötsel av elektriska anläggningar, webb (Arbetsföreskrifterna)

Vår webbkurs Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna) lär er allt om regelverket kring standarden SS-EN 50110-1 utgåva 3 Syftet med kursen är att deltagaren…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna ger dig de kunskaper som krävs för att du själv ska kunna göra riskbedömning och följa installationsmetod enligt god elsäkerhetsteknisk praxis.

4 500 :-

  Läs mer
Kurslängd: 1 dag