Line

Smarta elnät och utveckling av lokalnät

Elnätet håller på att förändras. Dagens system med centraliserad elproduktion kommer övergå till ett där kunderna övertar allt större del av elproduktionen i form av solceller, samtidigt som flera kärnkraftreaktorer kommer att avvecklas. Den här utbildningen handlar om hur vi förbereder dagens elnät inför framtidens behov.

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig till nätägare och ansvariga för driften på elnät. Även till ingenjörer och konstruktörer som arbetar med elnätets utveckling.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom elkraft

Under två dagar diskuterar och problematiserar vi den tekniska utvecklingen i elnätet, egenproduktion, och energilagring. På en större skala tillkommer elbilarnas intåg, som förväntas accelerera med billigare och bättre batterier. Utöver elbilar tillkommer tunga elfordon som kräver snabbladdning med hög effekt.

Kommer dagens elnät att klara av kraftigt fluktuerande last? Effektflöden kommer att gå i olika riktningar samtidigt som en fluktuerande elproduktion ska balanseras av energilagring och styrning av lasten. Möjligheterna är enorma, men vilka oväntade tekniska problem riskerar att uppstå?

Är smarta elnät smarta, eller skapar de ett komplicerat system där robustheten minskar? Vad händer när kunden övergår till att bli prosument? När fyra kärnkraftreaktorer läggs ner måste andra kraftkällor gå in som ersättning. Vindkraften har stora förutsättningar, men hur ska den varierande elproduktionen hanteras? Vad händer när det inte blåser? Finns det risk för bristande nätstabilitet när mängden roterande svängmassa minskar?

Teknikutbildarna ger även den här kursen som en Livesänd kurs där deltagaren kan medverka från det egna hemmet eller kontoret. Läs mer om våra Livesända kurser här.

Lyssna på poddavsnittet ovan som handlar om smarta elnät.
Alla avsnitt ur Teknikutbildarkvarten finns där poddar finns – och även här: https://teknikutbildarna.se/pod/

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

  • Inledning
    Vad är smarta elnät? Teknisk utveckling i elnätet
   1. Ifrån kund till prosument. Nya ekonomiska modeller för elhandel
   1. Internet of things
   1. Effektflöden i olika riktningar, energilager, effektlager och samverkan med vattenkraft
   1. Användning av superkondensatorer, elbilar, tunga laddfordon – bussar och lastbilar
   1. 1000V system vid elfordon respektive solceller
  • Teknisk utveckling i nätstationer
    Fiberkommunikation till nätstationer, lösningar med RTU, mätrouter, elkvalitetsmätare etc.
   1. Kompakta mellanspänningsbrytare i nätstationer, spänningshöjningar i 400V system på grund av solceller
   1. Tekniska problem och obekväma scenarier
   1. Reglering av solceller och laddare för elbilar via smarta elmätare, lindningskopplare i nätstationer- erfarenheter ifrån kontinenten
   1. Ansvar vid skador på elbilar, växelriktare och elnät.
  • Reläskydd vid småskalig elproduktion
    Reläskyddsfilosofi för smarta elnät
   1. Självläkande nät, längsdifferentialskydd, fluktuerande kraftproduktion
   1. Kommer framtidens 400V nät att påminna om maskade region- och stamnät?
   1. Felströmmar och felbortkoppling, bakmatade felströmmar
   1. Påverkas selektivplaner av kortslutningseffekt ifrån kunden?
  • Elkvalitet vid småskalig kraftproduktion
    Övertoner
   1. Växelriktare med bristfällig kvalitet
  • Konvertering av elnätet till likström
    Tekniska och ekonomiska fördelar, stegvis utbyggnad av likströmsnät
   1. Möjliga fallgropar
   1. Likriktare intill nätstationer
   1. Kompatibilitet med energilager, elfordon och solceller
   1. Likström i belysningsnät
  • Hur mycket vindkraft tål kraftsystemet
    Konsekvenser av färre kärnkraftreaktorer, minskad kortslutningseffekt
   1. Roterande svängmassa och minskad frekvenshållning, konstgjord styvhet i växelriktare
   1. Behövs stora gasturbiner när det inte blåser? Möjlighet till önätsdrift
  • Solceller och växelriktare
    Teknisk utveckling, erfarenheter ifrån Tyskland
   1. Stora solcellsparker, integrering av solceller i takpannor
   1. Flexibla solceller via tunnfilm
   1. Krav enligt utgåva 3 av Elinstallationsreglerna
   1. Anslutning till elnät.
  • Elbilar och snabbladdare
    Krav enligt utgåva 3 av Elinstallationsreglerna
   1. Batteriteknik, teknisk utveckling av litiumbatterier, alternativ till litium
   1. Elektrifiering av vägnät, för och nackdelar
   1. Snabbladdare och algoritmer för batteriladdning, superkondensatorer för snabb acceleration.
  • Val av 4- eller 5-ledare i serviceledningar (i mån av tid)
    Kompatibilitet med flera kraftmatningar vid småskalig kraftproduktion, flera solcellsanläggningar i samma kvarter
   1. Matning till elnätet via elbilar eller mindre energilager
   1. Risk för strömpendling och induktionsslingor, smarta elmätare som hanterar bruten PEN
   1. Förmåga att reducera spänning mot kunden vid jordfel på mellanspänningsnätet vid felaktig kompensering i kabelnät
   1. Val av total eller delområdessäkring i nätstationer, nivåvakter och tryckvakter i nätstationer

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren ha fått nya insikter, tankar och idéer om morgondagens elnäts och de utmaningar som elnätet kommer att ställas inför.

Genomförande

Utbildningen genomförs i våra lokaler på Heffners Allé 25 i Sundsvall.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
distributionselektriker

13 900 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser