Line

Likströmssystem och UPS-anläggningar

Avbrottsfri kraft och likströmssystem med god driftsäkerhet är en vital komponent inom eldistribution, kraftproduktion, industrier, sjukhus, serverhallar, IT-system och en rad andra anläggningar. Elavbrott kan ge driftstörningar och stora ekonomiska förluster.

Målgrupp

Tekniker, ingenjörer, drift- och underhållspersonal, konsulter, entreprenörer och anläggningsägare. Utbildningen ger kunskaper inom projektering, anskaffning, drift och underhåll av UPS- och likströmssystem inom elnät, kraftproduktion, industri och infrastruktur

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i elkraft

Vid elavbrott i det matande elnätet måste vitala komponenter fortsätta fungera. Ett första steg är UPS- eller likströmssystem.

Vid risk för långvariga avbrott är dieselverk ofta en nödvändighet. Det finns flera olika filosofier kring hur system för avbrottsfri kraft ska utformas, samtidigt som det finns massor av detaljer att ta hänsyn till.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Likströmssystem
  1. Samspel av komponenter i felbortkopplingssystem
   Systemuppbyggnad och komponentval. Kortslutning, jordfel och dubbla jordfel
   Batterirum, batteriställ och övervakning. Kylning och ventilation av batterirum
   Risker med vätgasutveckling och åtgärder
   Dimensionering av batterier, likriktare och UPS enheter
   Underhåll, konditionskontroll och kapacitetsprov. Elsäkerhet kring likström och batterier
 • Elmiljö
  1. Övertoner, THD-värde
   Mätning av övertoner
   Demonstration av elkvalitetsanalysator
   EMC, EMI och elektromagnetiska störningar
   Högfrekventa övertoner, zonbegreppet
 • Överspänningsskydd till UPS- och LS-system
  1. Grovskydd, mellanskydd och finskydd
   Skyddskoordinering utifrån isolationsnivåer
   Provning av överspänningsskydd, skyddsplacering och vikten av korrekt montage
   Teknik för att undvika brand vid glappande PEN- eller neutralledare
 • UPS-enheters konstruktion och funktion
  1. Val av UPS, systemuppbyggnad, kortslutning och spänningsfall
   Verkningsgrad och energisparfunktion. Parallelldrift och redundans
   Växelriktare, VRLA batterier, GEL och AGM
   Samspel med reservkraft
 • Kraftelektronik till likriktare och växelriktare
  1. Dioder, tyristorer, triac och transistorer
   Enfas och trefas likriktare
   Växelriktning genom IGBT transistorer
   Mellanled, glättning och filter
 • Reservkraftanläggningar
  1. Dieselverk, gasturbiner och Roterande UPS-anläggningar
 • Generatorer i reservkraftanläggningar
  1. Synkronmaskinens konstruktion och arbetssätt
   Funktionsprincip för rotor och stator
   Synkronmaskinens förluster, magnetiseringssystem, roterande matare

Mål

Deltagarna ska erhålla en fördjupad helhetssyn inom UPS anläggningar, likströmssystem och batteriteknik.

Genomförande

Utbildningen hålls i våra lokaler i Sundsvall

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

13 900 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser