Line

Krafttransformatorer

Många av de transformatorer som används idag är ålderstigna och kommer att behöva bytas ut inom de närmaste åren. I samband med upphandling av nya transformatorer är det viktigt att de anpassas för det aktuella nätet, samt den miljö där transformatorn kommer att placeras.

Målgrupp

Tekniker, ingenjörer, drift- och underhållspersonal, konsulter, entreprenörer och anläggningsägare. Utbildningen ger kunskaper inom projektering, anskaffning, drift och underhåll av krafttransformatorer inom elnät, kraftproduktion och industri.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom elkraft

Det är inte säkert att en 40 år gammal krafttransformator är i sämre skick än en krafttransformator som är 20 år. För att säkra driften och undvika kostsamma elavbrott är det viktigt att kunna avgöra vilka krafttransformatorer som är i behov av åtgärder eller utbyte. Det förekommer att äldre krafttransformatorer skrotas, trots att de skulle kunna drivas i många år till.

En ny krafttransformator utgör en stor investering, och beslutet måste vara väl underbyggt. Under senare år har krafttransformator-diagnostiken gått framåt, vilket skapar helt nya möjligheter. Samtidigt är många av de rutinmässiga prover som utföras på nätbolag och industrier ofta begränsade till klassiska oljeprover.

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Grundläggande egenskaper
  1. Induktion, magnetiskt flöde, reluktans
   Hysteres, virvelströmmar, järnförluster och magnetostriktion
 • Krafttransformatorers elektriska egenskaper
  1. Kopplingsart, ekvivalent schema, kärntyper, utjämningslindning
   Tomgångsprov och kortslutningsprov. Lindningskopplare och omsättningsbläck
   Osymmetrisk belastning, nollföljdsimpedans, kortslutningsimpedans
   Parallelldrift, samkörning av transformator med olika klockslag
   Förluster
   Tryckoljekylning, kylfläktar, värmeåtervinning
   Torrisolerade transformatorer, säkerhet och underhåll av torrisolerade transformatorer
   Styrning av fläktsystem, transformatoroljor, oxidation och kemiska processer
   Oljeprov, rening av transformatorolja
   Långsam avfuktning
   Hermetiskt tillslutna krafttransformatorer
   Flytt av större transformatorer.
 • Transformatorskydd
  1. Felorsaker, gasvakt och flödesvakt. Temperaturgivare och tryckgivare
   Inkopplingsströmstöt och stabilisering av skydd
   Differentialskydd, kortslutningsskydd, jordfelsskydd
   Skyddsbestyckning beroende av systemkrav. Är fler skyddsfunktioner alltid bättre?
 • Isolationsprovning
  1. Åldring av isolationsmaterial
   Meggning
   Polarisationsindex – Pi mätning
   DAR prov. Provning av torrisolerade transformatorer
   Provning av elmotorer och kraftkablar. Mantelprov
 • Skydd av krafttransformatorer genom ventilavledare
  1. Elektriska transienter. Ledningslängder vid montering av ventilavledare
   Skyddsavstånd. Ventilavledare i trånga utrymmen
   Bakomliggande funktionsegenskaper. Dimensionering utifrån nätegenskaper

Mål

Utbildningen hålls i våra lokaler i Sundsvall

Genomförande

Deltagarna ska erhålla en grundläggande och fördjupad förståelse av transformatorers konstruktion, funktionsegenskaper, underhåll och samspel med resterande system.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

13 900 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser