Line

Kontrollanläggningar 1 – Grundutbildning

Kontrollanläggningar kräver en extremt hög tillförlitlighet för att fungera på ett korrekt sätt. Vad händer när det går fel – vilka blir konsekvenserna? Vid fel i elkraftsystemet måste i första hand personsäkerheten garanteras

Målgrupp

Ingenjörer och tekniker. Utbildningen ger kunskaper inom projektering, anskaffning, drift och underhåll av kontrollanläggningar i elnät eller kraftproducerande anläggningar

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i elkraft

En tillförlitlig kontrollanläggning innebär att säkerheten för människa och egendom är hög, samtidigt som driftsäkerheten inte äventyras på grund av risken för obefogade felbortkopplingar.

Ur ekonomisk synvinkel är det även viktigt att minimera skador på anläggningen och hålla en hög leveranssäkerhet. Den här utbildningen omfattar reläskyddens funktioner, egenskaper och användningsområden.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Grundläggande egenskaper
  1. Pålitlighet och säkerhet, snabbhet och selektivitet
   Egenskaper som står i konflikt till varandra
   Reservskyddsprinciper
 • Nätkrav – Fel och konsekvenser av elektriska fel
  1. Feltyper – Jordfel och kortslutningar
   Felströmsberäkningar, ljusbågar
   Mekaniska krafter
   Konsekvenstrappan
 • Mätegenskaper
  1. Skyddens mätprinciper
   Elektromekaniska, analoga, digitala och numeriska skydd
   Funktionsprincip för olika typer av reläskydd
 • Myndighetskrav
  1. Lagar, föreskrifter och standarder
   Innehavarens ansvar, periodisk kontroll
 • Transformatorskydd
  1. Felorsaker och skador, felströmmar
   Gasvakt och flödesvakt, ,lindningstemperaturvakt
   Differential- ,kortslutnings- och jordfelsskydd
   Total skyddsutformning
 • Kondensatorbatteriskydd
  1. Allmänt om kondensatorbatterier, shuntkondensatorer
   Inkopplingsström, resonans och överström
   Överspänningstålighet, överspänningsskydd, överströmsskydd
   Nollspänningsskydd, brytarfelsskydd, säkringar
 • Ställverksskydd
  1. Samlingsskeneskydd, överströmsskydd
   Ljusbågsvakter, ljusbågsdräpare
   Tryckavlastning, ställverksutformning

Mål

Deltagarna ska erhålla en grundläggande förståelse av kontrollanläggningars funktionsegenskaper, konstruktion, underhåll och samspel med resterande system.

Genomförande

Utbildningen hålls i våra lokaler i Sundsvall

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

13 900 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser