Elkraft

Elnätet håller på att förändras. Dagens system med centraliserad elproduktion kommer övergå till ett där kunderna övertar allt större del av elproduktionen i form av solceller, samtidigt som flera kärnkraftreaktorer kommer att avvecklas.

Vårt kurspaket inom elkraft behandlar just det här – Hur möter vi framtidens behov.

Kontrollanläggningar 1 – Grundutbildning

Kontrollanläggningar kräver en extremt hög tillförlitlighet för att fungera på ett korrekt sätt. Vad händer när det går fel – vilka blir konsekvenserna? Vid fel i elkraftsystemet måste i första hand personsäkerheten garanteras

Kursdatum:

Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar

Krafttransformatorer

Många av de transformatorer som används idag är ålderstigna och kommer att behöva bytas ut inom de närmaste åren. I samband med upphandling av nya transformatorer är det viktigt att de anpassas för det aktuella nätet, samt den miljö där transformatorn kommer att placeras.

Kursdatum:

Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar

Likströmssystem och UPS-anläggningar

Avbrottsfri kraft och likströmssystem med god driftsäkerhet är en vital komponent inom eldistribution, kraftproduktion, industrier, sjukhus, serverhallar, IT-system och en rad andra anläggningar. Elavbrott kan ge driftstörningar och stora ekonomiska förluster.

Kursdatum:

Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar

Smarta elnät och utveckling av lokalnät

Elnätet håller på att förändras. Dagens system med centraliserad elproduktion kommer övergå till ett där kunderna övertar allt större del av elproduktionen i form av solceller, samtidigt som flera kärnkraftreaktorer kommer att avvecklas. Den här utbildningen handlar om hur vi förbereder dagens elnät inför framtidens behov.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar