Line

Validering av elektriker

Målgrupp

Alla som arbetat inom branschen men saknar dokumentation på sina kunskaper. Valideringen riktar sig även till de som varit verksamma i ett annat land än Sverige och behöver veta vilka områden som måste läsas in för att få arbeta som elektriker här.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha arbetat som/utbildat sig till elektriker men saknar dokumentation.

Validering är en snabb väg till jobb. Om du har arbetat som elektriker tidigare och därmed har yrkeserfarenhet men saknar betyg eller intyg för att få en anställning kan du validera dina kunskaper med Teknikutbildarna. Validering är alltså ett sätt att visa och styrka dina kunskaper.

Du kan ansöka om validering hos Teknikutbildarna på något av följande sätt:

 • Arbetsförmedlingen, det är din handläggare som tar beslutet
 • Vuxenutbildningen på din hemkommun
 • Din arbetsgivare
 • Du söker och bekostar valideringen själv

Hur går valideringen till

Kartläggningen genomförs enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnds (ECY) nationella valideringsmodell. Syftet med valideringen är att dina kunskaper ska utvärderas på ett systematiskt och rättvist sätt. Alla moment som du har förmåga inom, synliggörs i en validering och det blir tydligt för installationsföretagen vad du kan.

För validering krävs teoretiska och praktiska valideringstester som kontrollerar kunskaperna inom praktisk ellära och elkraftteknik. Vi är certifierade av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY). Vi kontaktar dig efter att vi har fått beslut om validering från din arbetsförmedlare, din kommun, din arbetsgivare eller efter direkt överenskommelse med oss om du bekostar valideringen själv.

En elektriker som klarar av alla delar och fått sina tester godkända från Teknikutbildarna får ett yrkesbevis enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnds (ECY) nationella valideringsmodell. Beviset är erkänt inom branschen och du kan använda det när du söker jobb. Efter att ha arbetat tre månader som elektriker i ett svenskt installationsföretag som är anslutet till installationsavtalet kan du ansöka om ditt ECY-certifikat.

Kursmoment

Valideringsprocessen

  • Uppstart: Du får information om valideringens innehåll, om tester och hur dina kompetenser kommer att bedömas, vilka möjligheter till kompletterande utbildning och kompetensutveckling som finns efter valideringen samt beräknad tidsåtgång
  • Kartläggning: Vi dokumenterar och bedömer din yrkesbakgrund
  • Bedömning: Vi testar dina kunskaper, färdigheter och förmågor enligt valideringsmodellen från Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY)
  • Dokumentation: Du får kompetensbevis vid full kvalifikation eller kompetensintyg med kompletteringsutlåtande. Kompetensintyget visar vad du kan. Kompletteringsutlåtandet beskriver vilka kompetenskriterier som inte uppfylls och förslag på lämpliga utbildningsinsatser

/

Mål

Efter validering med godkänt resultat ska du kunna arbete som elektriker i Sverige.

Genomförande

Kartläggningen genomförs enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnds (ECY) nationella valideringsmodell. Syftet med valideringen är att dina kunskaper ska utvärderas på ett systematiskt och rättvist sätt. Alla moment som du har förmåga inom, synliggörs i en validering och det blir tydligt för installationsföretagen vad du kan.

Kontakt
Fáten Nilsson
010-122 18 28
faten.nilsson@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Validering

Kategori:
Kontakta oss för bokning: