Line

Larm och Säkerhetstekniker, Spetsutbildning

Påbyggnadsutbildning till Larm- och säkerhetstekniker ska ge fördjupade kunskaper inom inbrottslarm, brandlarm, passage- och övervakningssystem. Du är utbildad elektriker och behöver fördjupa dina kunskaper inom Larm och Säkerhetsteknik

Förkunskaper

Godkänd grundskola.

Vi rekommenderar även godkänt i gymnasiets första kurser i Svenska, Engelska och Matematik.

Inom säkerhetsbranschen finns behov av personer som behärskar både att installera larm, tv-övervakningssystem, passersystem med mera. Jobben kan innebära både nyinstallation, driftsättning, service och felsökning. Marknaden växer och det pågår även viss omstrukturering av branschen. Stora företag lägger allt oftare ut installationsjobb på mindre företag och då behöver dessa mer personal.

Betyg

Betyg anges fr o m 1 juli 2012 med A-F för elektrikerkurserna. Efter godkänt prov erhålles nationellt betyg som utfärdas av Vuxenutbildningen.

Du ansöker om finansiering via Vuxenutbildningen i din hemkommun. För mer information hur, kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Är du arbetslös och uppbär A-kassa och vill studera så kontakta din A-kassa och kontrollera vilka möjligheter det finns till distansstudier.

Kursansökan

Ansökningsblankett: Larm- och säkerhetstekniker, spets

Kursinformation

Önskar du ytterligare information och prisuppgift är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-122 18 00.

Kurstyp

Distansutbildningar

Kursmoment

  • Praktisk ellära, LLPRA0 (100 p)
  • Elkraftteknik, ELRELF0 (100 p)
  • Brandlarm, LARBRN0 (100 p)
  • Inbrottslarm, LARINB0 (100 p)
  • Passersystem, LARPAS0 (100 p)
  • CCTV-System, LARLAM0 (100 p)

Mål

Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna driftsättning, programmering, kabeldragning, felsökning, service och underhåll av larm och andra installationer.

Genomförande

Det är totalt 600 poäng som du skall läsa in. Kurserna läser du som distansstudier, gör delproverna hemmavid över webben. Det är 4 laborationsveckor, spritt över studieperioden som du skall vara på plats i vår skolverksamhet i Sundsvall för de lärarledda teoretiska och praktiska genomgångarna samt slutprov. Av studieplaneringen framgår när träffarna är inplanerade. Du får en studieplanering av oss där det framgår när du ska läsa respektive kurs och när du ska komma till skolan i Sundsvall

I utbildningen ingår även minst 8 veckors praktik ute på ett företag. Praktiken kan du göra på hemorten eller i dess närhet.

Kontakt
elskola@teknikutbildarna.se
010-122 18 00

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser