Line

Distributionselektriker

Som distributionselektriker är det ditt uppdrag att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. En distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet.

Förkunskaper

Godkänd grundskola. Vi rekommenderar även godkänt i gymnasiets första kurser i Svenska, Engelska och Matematik.

För att elektricitet ska kunna komma kunden till godo leds den från ett kraftverk via det stora stamnätet och vidare till mindre regionala och lokala elnät som förser byggnader, gator och parker med elektricitet. Som distributionselektriker är det inom de regionala och lokala näten, så kallade distributionsnät, som du bygger, reparerar och underhåller ledningar, ställverk och nätstationer.

Arbetet som distributionselektriker är fritt och omväxlande men kräver samtidigt stor kunskap. Att arbeta fysiskt utomhus är en naturlig del av arbetet. Eftersom distributionsnätet finns i hela Sverige innebär det också variation när det gäller miljön du arbetar i. Distributionsnätet finns i städer, längs vägarna och ute i skog och mark.
Som distributionselektriker kan du vara anställd hos elkraftföretag eller hos entreprenadföretag som jobbar på uppdrag av elkraftföretag.

Distributionselektrikerns arbetsuppgifter handlar om att:

 • Bygga nya kraftledningar
 • Dra och skarva kablar, jordkabel eller luftledning
 • Underhålla, inspektera och reparera elnät
 • Felsöka och åtgärda fel i ställverk och transformatorstationer
 • Installera nätstationer och kabelskåp
 • Byta ut ledningar och andra delar som blivit för gamla

Betyg

Betyg anges från och med 1 juli 2012 med A-F för elektrikerkurserna. Efter godkänt prov erhålles nationellt betyg som utfärdas av Vuxenutbildningen.

Du ansöker om finansiering via Vuxenutbildningen i din hemkommun. För mer information hur, kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun.Är du arbetslös och uppbär A-kassa och vill studera så kontakta din A-kassa och kontrollera vilka möjligheter det finns till distansstudier.

Under utbildningen får du intyg/certifikat i:

 • Elsäkerhetsföreskrifterna (ESA)
 • Nedtag nödställd
 • Heta Arbeten
 • Hjärt- och Lungräddning
 • Mobil plattform
 • Motorsåg A och B
 • Distributionselektriker – Ansökan

  Ansökan Distributionselektriker

  Kursinformation

  Önskar du ytterligare information och prisuppgift är du välkommen att kontakta oss via elskola@teknikutbildarna.se eller 010-122 18 00.

  Kursmoment

  • Mekatronik 1, MEKMEK01 (100 p)
  • Praktisk ellära, ELLPRA0 (100 p)
  • Elmätteknik 1, ELÄELM01 (100 p)
  • Elkraftteknik, ELRELF0 (100 p)
  • Elmotorstyrning, INSELS0 (100 p)
  • Belysningsnät, ELDBEY0 (100 p)
  • Lågspänningsnät, ELDLÅS0 (100 p)
  • Högspänningsnät, ELDHÖG0 (100 p)
  • Nät- och transformatorstationer, ELDNÄT0 (100 p)
  • Nätunderhållsarbete i stadsnät, ELDNÄU0 (100 p)
  • Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24 kV, ELDNÄD0 (100 p)
  • Elinstallationer, INSELI0 (200 p)
  • Elektromekanik, ELRELK0 (100 p)
  • Komvuxarbete, KVAREE (100 p)

  Mål

  Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna arbetsuppgifter såsom bygga kraftledningar, installation av högspänningsutrustning, driftsättning service/underhåll inom elnätet.

  Genomförande

  Det är totalt 1500 poäng som du ska läsa in, inklusive komvuxarbetet. Kurserna läser du som distansstudier, gör delproven hemma online. Det är 7 laborationsveckor, spritt över studieperioden som du ska vara på plats i vår skolverksamhet i Sundsvall och Bispgården för de lärarledda teoretiska och praktiska genomgångarna samt slutprov. Av studieplaneringen framgår när träffarna är inplanerade.

  Du får en studieplanering av oss där det framgår när du ska läsa respektive kurs och när du ska komma till skolan i Sundsvall och Bispgården.
  I utbildningen ingår även minst 8 veckors praktik ute på ett företag. Praktiken kan du göra på hemorten eller i dess närhet.

  Kontakt
  elskola@teknikutbildarna.se
  010-122 18 00

  Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  distributionselektriker

  Kategori:
  Kontakta oss för bokning:

  Relaterade kurser