Line

Begränsad Auktorisation B – Vuxenutbildning

Som reparatör eller installatör av olika utrustningar har du behov av den teoretiska och praktiska kompetensen Begränsad auktorisation B. Auktorisationen hette tidigare Begränsad Behörighet BB1

Målgrupp

Du som behöver utföra elinstallationsarbete på lågspänningsanläggning och i befintlig gruppledning.

Förkunskaper

Godkänd grundskola.

Vi rekommenderar även godkänt i gymnasiets första kurser i Svenska, Engelska och Matematik.

För att på egen hand få utföra arbeten inom det starkströmstekniska området krävs som bekant elbehörighet. Den behörigheten finns i olika nivåer och därmed olikartade krav på teoretiska och praktiska kunskaper. Den myndighet som reglerar dessa frågor är Elsäkerhetsverket.

Begränsad auktorisation B ger dig rätt att utföra installationsarbete på lågspänningsanläggningar och i befintlig gruppledning. Dessutom får du koppla loss och ansluta elektrisk lågspänningsutrustning till gruppledning.

För den här behörigheten har vi ett utbildningspaket som omfattar de kurser som Elsäkerhetsverket kräver som teoretisk kompetens. För att erhålla behörigheten krävs dessutom två års allsidig praktik från elarbeten av de slag som behörigheten avser under en behörig elinstallatörs överinseende. Du kan arbeta parallellt med studierna.

Du läser på distans

Eleven läser kurserna som distansstudier, gör sina delprover hemma över internet. Det är 2 laborationsveckor, spritt över studieperioden där eleven ska vara på plats i vår skolverksamhet i Sundsvall för de lärarledda teoretiska och praktiska genomgångarna samt slutprov.

Av studieplaneringen framgår när träffarna är inplanerade. Vi upprättar tillsammans med deltagaren en studieplan där varje delkurs planeras i detalj. Antalet poäng för den teoretiska delen för Begränsad behörighet är 200 poäng, det är 10 veckors studier vid 20 timmars studier i veckan.

Betyg

Betyg anges fr o m 1 juli 2012 med A-F för elektrikerkurserna. Efter godkänt prov erhålles nationellt betyg som utfärdas av Vuxenutbildningen.

Startdatum

Kontinuerlig antagning.

Kursansökan

Här hittar du ansökningsblanketten

Kursinformation

Önskar du ytterligare information och prisuppgift är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-122 18 00.

Du ansöker om finansiering via Vuxenutbildningen i din hemkommun. För mer information hur, kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Är du arbetslös och uppbär A-kassa och vill studera så kontakta din A-kassa och kontrollera vilka möjligheter det finns till distansstudier.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kursmoment

  • Praktisk ellära
  • Elkraftteknik

Mål

Efter utbildningen och tillräckligt många arbetade timmar kan du ansöka om auktorisationen hos Elsäkerhetsverket

Genomförande

Utbildningen läses på distans med laborationsveckor på plats i såra lokaler i Sundsvall.

Kontakt
elskola@teknikutbildarna.se
010-122 18 00

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

Begränsad Auktorisation

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser