Line

Automationstekniker

Företag och industrier automatiserar i allt större utsträckning för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga. Det har i sin tur skapat ett behov av kunnig personal med kompetens inom installation, driftsättning och att utföra service/underhåll på den ofta avancerade utrustningen. Om detta handlar vår distansutbildning Automationstekniker

Målgrupp

Automationsteknikerutbildning på distans för vuxna

Förkunskaper

Godkänd grundskola. Vi rekommenderar även godkänt i gymnasiets första kurser i Svenska, Engelska och Matematik.

Automationstekniker är ett brett yrke och arbetsuppgifterna skiftar beroende på vilken verksamhet man arbetar inom.

Automationstekniker är en sammanfattande benämning. Det förekommer att man även kallas styr- och reglertekniker. Om arbetet utförs i en processindustri kan man även kallas instrumenttekniker. Man kan också vara anställd som underhållstekniker eller som servicetekniker inom verkstadsindustrin.

En automationstekniker behöver nödvändigtvis inte arbeta inom industrin utan kan också arbeta inom t.ex. fastighetsautomation, försäljning av automationsutrustning, service/konsultföretag inom automation.

Du kan arbeta parallellt med studierna eftersom du själv bestämmer studietakten.

Vanliga arbetsuppgifter för automationstekniker är:

 • Installation, konfigurering och driftsättning av automationsanläggningar
 • Programmering av processtyrsystem och maskinstyrsystem
 • Felsökning, service och underhåll av styr- och reglerutrustningar
 • Utvecklingsuppgifter och ta fram nya tekniska lösningar. Det kan gälla förbättring av befintliga anläggningar eller utveckling av nya anläggningar
 • Anställd hos företag som tillverkar automatiserade anläggningar eller robotar och sköter installation och service hos kunder. De kan också vara anställda av serviceföretag som sköter servicen av anläggningarna

Eftersom arbetsuppgifterna är varierande behöver en automationstekniker kunskap om olika typer av automation, så som styrteknik, reglerteknik och elektronik och mekatronik samt datorteknik och IT.

Betyg

Betyg anges från och med 1 juli 2012 med A-F för elektrikerkurserna. Efter godkänt prov erhålles nationellt betyg som utfärdas av Vuxenutbildningen.

Du ansöker om finansiering via Vuxenutbildningen i din hemkommun. För mer information hur, kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Är du arbetslös och uppbär A-kassa och vill studera så kontakta din A-kassa och kontrollera vilka möjligheter det finns till distansstudier.

Kursansökan

Ansökningsblankett: Automationstekniker

Kursinformation

Önskar du ytterligare information och prisuppgift är du välkommen att kontakta oss via elskola@teknikutbildarna.se eller 010-122 18 00.

Kurstyp

Distansutbildningar

Kursmoment

 • Mekatronik 1, MEKMEK01 (100 p)
 • Praktisk ellära, ELLPRA0 (100 p)
 • Elmätteknik 1, ELÄELM01 (100 p)
 • Elkraftteknik, ELRELF0 (100 p)
 • Elmotorstyrning, INSELS0 (100 p)
 • Mät- och styrteknik MÄTMÄO0 (100 p)
 • Fastighetsautomation 1, FAIFAS01 (100 p)
 • Mät- och reglerteknik, MÄTMÄT0 (100 p)
 • Programmerbara styrsystem, MÄTPRR0 (100 p)
 • Processmätteknik, PROPRC0 (100 p)
 • Processreglering, PROPRE1 (100 p)
 • Distribuerade styrsystem, MÄTDIS0 (100 p)
 • Elektromekanik, ELRELK0 (100 p)
 • Servicekunskap, FÖSSEV0 (100 p)
 • Komvuxarbete, KVAREE (100 p)

Mål

Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna arbetsuppgifter såsom installation, driftsättning och service/underhåll inom automation.

Genomförande

Det är totalt 1500 poäng som du skall läsa in, inklusive komvuxarbetet. Kurserna läser du som distansstudier, gör delproven hemma online. Det är 7 laborationsveckor, spritt över studieperioden som du skall vara på plats i vår skolverksamhet i Sundsvall för de lärarledda teoretiska och praktiska genomgångarna samt slutprov. Av studieplaneringen framgår när träffarna är inplanerade.
Du får en studieplanering av oss där det framgår när du ska läsa respektive kurs och när du ska komma till skolan i Sundsvall.

I utbildningen ingår även minst 8 veckors praktik ute på ett företag. Praktiken kan du göra på hemorten eller i dess närhet.

Kontakt
elskola@teknikutbildarna.se
010-122 18 00

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser