Allmän Behörighet

Den teoretiska utbildningen för Allmän Behörighet ger dig rätt att som behörig elinstallatör själv utföra, eller ansvara för annan yrkesmans elinstallationer i alla typer av elanläggningar. Utbildningen består av sex lärarledda träffar på vardera tre dagar.

Sista ansökningsdag för Vinterns kursstarter är 19 december 2016

Genom utbildningen Allmän behörighet blir du behörig elinstallatör. Du ska se till att den som utför elinstallationsarbete under ditt överinseende har de kunskaper och färdigheter som fodras för arbetet samt att den del av den elektriska starkströmsanläggningen eller anordningen som arbetet omfattar har kontrollerats i betryggande omfattning innan den tas i bruk. Tyngdpunkten ligger på regelverket inom elområdet samt produktion, distribution och installation av elkraft.

Utbildningen är uppbyggd enligt följande kunskapsområden:

  • Elinstallationer i byggnader
  • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
  • Elmaskiner
  • Regler och standarder
  • Högspänning

Kursdeltagare som också önskar läsa till högspänningsbehörighet gör det utan extra kostnad.

Allmän behörighet – Du läser på distans

Utbildningen genomförs som en distansutbildning med sex lärarledda träffar på vardera tre dagar. Däremellan läser du kursen som distansstudier hemifrån. De lärarledda träffarna äger rum i Sundsvall och/eller Solna. Under distansstudierna finns vår lärare tillgänglig för hjälp och stöd via telefon och e-post.

Lever ni upp till regelverkets krav?

Regeringens förordning om behörighet Elinstallatörsförordningen SFS 1990:806 anger regler som gäller för en behörig elinstallatör.

Exempel ur förordningen:
Elinstallationsarbetets utförande
Anställningsförhållande
6 paragrafen: Elinstallatör och yrkesman, för vilken elinstallatören har överinseende, skall vara anställda i samma företag.
7 paragrafen: Elinstallatören skall se till att den som utför elinstallationsarbete under hans överinseende har de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetet. Elinstallatören ska vidare se till att den del av den elektriska starkströmsanläggningen eller anordningen som arbetet omfattar har kontrollerats i betryggande omfattning innan den tas i bruk.

Utbildningen för att bli behörig elinstallatör ger kunskaper om gällande författningar avseende allmän behörighet för elinstallationsarbeten. Syftet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för arbetet som ansvarig ledare för elinstallationsarbeten samt att stimulera till fortsatt lärande. Elsäkerhetsverkets krav för att få behörighet för elinstallationsarbete ligger till grund för utbildningsinnehållet. Utbildningen bygger på att de studerande har grundläggande kunskaper och erfarenheter inom området. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på regelverket inom elområdet samt produktion, distribution och installation av elkraft.

Kursen genomförs som en distansutbildning med sex lärarledda intensivveckor vid Teknikutbildarnas kurslokaler med mellanliggande hemstudieperiod.

Utbildningsmål – Behörig elinstallatör

Allmän Behörighet finns i två varianter. AB alla typer av elinstallationer oavsett spänningsnivå. ABL gäller för lågspänningsinstallationer upp till 1 000 VAC/ 1 500 VDC.

Denna utbildning ger kunskaper om gällande författningar avseende allmän behörighet för elinstallationsarbeten. Syftet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för arbetet som ansvarig ledare för elinstallationsarbeten samt att stimulera till fortsatt lärande.

Intyg

Efter godkänt resultat utfärdar vi ett intyg som visar att du uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på den teoretiska delen som du behöver vid ansökan av Allmän Behörighet.

För behörigheten ABL kräver Elsäkerhetsverket godkänt resultat i kunskapsområdena, elinstallationer i byggnader, anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, elmaskiner och regler och standarder.

För behörigheten AB krävs att man är godkänd i kunskapskravet högspänning plus ovan nämnda kravet för ABL. Mer specificerade krav på teori och praktik framgår av Elsäkerhetsverkets föreskrift om behörighet vid elinstallationsarbete, se ELSAK-FS 2013:1.

Kursen Allmän Behörighet AB är inte studiestödsberättigad.

Startdatum

Två gånger på våren och två gånger på hösten.

Kursansökan

Du hittar din ansökningsblankett här.

Kursinformation

För er som kommer till vår skola  i Sundsvall finns ett lågprishotell där man kan bo prisvärt under kursträffarna (enkelrum från 398 kr per natt då detta skrevs). Se vidare hos Sidsjö Hotell.

Kurspriset inkluderar studiematerial, exklusive moms.

Är ni fler deltagare från samma företag, kontakta oss för en prisuppgift.

Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-122 18 00.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.