Auktorisation A (Allmän Behörighet)

Den teoretiska utbildningen för Auktorisation A (tidigare Allmän Behörighet) ger dig rätt att som behörig elinstallatör själv utföra, eller ansvara för annan yrkesmans elinstallationer i alla typer av elanläggningar.

Utbildningen består av sex lärarledda träffar på vardera tre dagar under cirka 9 månader.

Genom utbildningen Auktorisation A blir du behörig elinstallatör. Du ska se till att den som utför elinstallationsarbete under ditt överinseende har de kunskaper och färdigheter som fodras för arbetet samt att den del av den elektriska starkströmsanläggningen eller anordningen som arbetet omfattar har kontrollerats i betryggande omfattning innan den tas i bruk. Tyngdpunkten ligger på regelverket inom elområdet samt produktion, distribution och installation av elkraft.

Utbildningen är uppbyggd enligt följande kunskapsområden:

  • Elinstallationer i byggnader
  • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
  • Elmaskiner
  • Regler och standarder
  • Högspänning

Kursdeltagare som också önskar läsa till högspänningsbehörighet gör det utan extra kostnad.

Auktorisation A (Allmän behörighet) – Du läser på distans

Utbildningen genomförs som en distansutbildning med sex lärarledda träffar på vardera tre dagar. Däremellan läser du kursen som distansstudier hemifrån. De lärarledda träffarna äger rum i Sundsvall och/eller Solna. Under distansstudierna finns vår lärare tillgänglig för hjälp och stöd via telefon och e-post.

Lever ni upp till regelverkets krav?

Regeringens förordning om behörighet Elinstallatörsförordningen SFS 1990:806 anger regler som gäller för en behörig elinstallatör.

Exempel ur förordningen:
Elinstallationsarbetets utförande
Anställningsförhållande
6 paragrafen: Elinstallatör och yrkesman, för vilken elinstallatören har överinseende, skall vara anställda i samma företag.
7 paragrafen: Elinstallatören skall se till att den som utför elinstallationsarbete under hans överinseende har de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetet. Elinstallatören ska vidare se till att den del av den elektriska starkströmsanläggningen eller anordningen som arbetet omfattar har kontrollerats i betryggande omfattning innan den tas i bruk.

Utbildningen för att bli behörig elinstallatör ger kunskaper om gällande författningar avseende allmän behörighet för elinstallationsarbeten. Syftet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för arbetet som ansvarig ledare för elinstallationsarbeten samt att stimulera till fortsatt lärande. Elsäkerhetsverkets krav för att få behörighet för elinstallationsarbete ligger till grund för utbildningsinnehållet. Utbildningen bygger på att de studerande har grundläggande kunskaper och erfarenheter inom området. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på regelverket inom elområdet samt produktion, distribution och installation av elkraft.

Kursen genomförs som en distansutbildning med sex lärarledda intensivveckor vid Teknikutbildarnas kurslokaler med mellanliggande hemstudieperiod.

Utbildningsmål – Auktorisation A

Auktorisationen finns i två varianter. A = alla typer av elinstallationer oavsett spänningsnivå. AL gäller för lågspänningsinstallationer upp till 1 000 VAC/ 1 500 VDC.

Den här utbildningen ger kunskaper om gällande författningar avseende allmän behörighet för elinstallationsarbeten. Syftet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för arbetet som ansvarig ledare för elinstallationsarbeten samt att stimulera till fortsatt lärande.

Intyg

Efter godkänt resultat utfärdar vi ett intyg som visar att du uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på den teoretiska delen som du behöver vid ansökan av Auktorisation A (tidigare Allmän Behörighet).

För behörigheten AL kräver Elsäkerhetsverket godkänt resultat i kunskapsområdena, elinstallationer i byggnader, anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, elmaskiner och regler och standarder.

För behörigheten A krävs att man är godkänd i kunskapskravet högspänning plus ovan nämnda kravet för ABL. Mer specificerade krav på teori och praktik framgår av Elsäkerhetsverkets föreskrift om behörighet vid elinstallationsarbete, se ELSAK-FS 2013:1.

Utbildningen i Auktorisation A är inte studiestödsberättigad.

Nya elsäkerhetslagen 2017

Under 2017 kommer en ny elsäkerhetslag träda i kraft. Den nya elsäkerhetslagen är fortfarande ute på remiss och föreslås träda i kraft 1 april 2017. En av de stora förändringarna som väntas införas är kravet på egenkontroll.

Idag har elsäkerhetsregelverket tre tydliga regelområden; anläggningar, elektriskt materiel (produkter) och behörighet. Från och med införandet av den nya elsäkerhetslagen kommer de olika regelområdena inte längre att regleras i egna förordningar eftersom samtliga bestämmelser kommer att finnas i den nya elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen.

De nya reglerna motiveras med att konsumenternas ställning behöver bli starkare, Elsäkerhetsverket behöver bättre möjligheter att utöva tillsyn och systemet behöver anpassas efter dagens samhälle.

Startdatum

Två gånger på våren och två gånger på hösten.

Kursansökan

Du hittar din ansökningsblankett här.

För vem passar utbildningen

Personer som har behov av att stå som ansvariga för elinstallationer som kräver Allmän behörighet. Det kan vara både den elektriker som bestämt sig för att starta eget och den som är anställd på ett företag som utför elinstallationer.

Kursinformation

För er som kommer till vår skola  i Sundsvall finns ett lågprishotell där man kan bo prisvärt under kursträffarna (enkelrum från 398 kr per natt då detta skrivs). Se vidare hos Sidsjö Hotell.

Kurspriset inkluderar studiematerial, exklusive moms.

Är ni fler deltagare från samma företag, kontakta oss för en prisuppgift.

Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-122 18 00.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.