Line

Instruerad person, webbkurs

Vår kurs Instruerad person – repetition, webb behandlar elsäkerhetsanvisningarna och ersätter tidigare Tillträde repetition webb. Den riktar sig till dig som tidigare gått den lärarledda kursen och ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dem som är icke elfackkunniga och ska arbeta där det finns en elektrisk fara. Det kan t.ex. vara sanerare, signaltekniker, byggare eller andra som behöver arbeta inom driftrum i distributionsanläggningar eller industri.

Förkunskaper

Kursen riktar sig både till elsäkerhetskunnig och icke elsäkerhetskunnig entreprenör.

Det här är en kurs framtagen av Teknikutbildarna som är baserad på SS-EN 50110-1 och Elsäkerhetsanvisningarna. Teknikutbildarna är ett privatägt fristående företag som arbetat med utbildning i 20 år, vi utbildar 20% av Sveriges alla nya elektriker varje år. Teknikutbildarna utvecklar webbkurser inom el, teknik och säkerhet. Teknikutbildarnas egenutvecklade webbkurs lämpar sig för dig som tidigare genomfört en lärarledd ESA kurs.

Efter avklarad utbildning ska deltagaren få en genomgång av arbetsplatsens riskkällor enligt blanketten Överenskommelse om tillträde. Genomgången ska ske av den som är elanläggningsansvarig eller elfackkunnig representant och blanketten ska signeras av berörd personal.

Instruerad person riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat och bli medveten om de elrisker som kan förekomma. Exempel på icke-elektriskt arbete är byggnadsarbete, målningsarbete, gräsklippning, rengöring, markarbete etc.

Obs! En del uppdragsgivare kan kräva att du har gått en lärarledd utbildning, kontrollera med uppdragsgivaren vad som gäller just dig.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

4 timmar

Kursmoment

  • Elfaran
  • Organisation
  • Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Planering och utförande av arbete
  • Genomgång av blanketten Överenskommelse om tillträde

Mål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en elektrisk riskkälla och förstå hur arbetet är organiserat för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Genomförande

Kursen genomförs online i vår lärportal

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
instruerad person

2 600 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser