Instruerad person, webb

Vår kurs Instruerad person –repetition, webb behandlar elsäkerhetsanvisningarna (ESA) och ersätter tidigare Tillträde repetition webb. Den riktar sig till dig som tidigare gått den lärarledda kursen och ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning.

Efter avklarad utbildning ska deltagaren få en genomgång av arbetsplatsens riskkällor enligt blanketten ESA Överenskommelse om tillträde. Genomgången ska ske av den som är elanläggningsansvarig eller elfackkunnig representant och blanketten ska signeras av berörd personal.

ESA Instruerad person riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat och bli medveten om de elrisker som kan förekomma. Exempel på icke-elektriskt arbete är byggnadsarbete, målningsarbete, gräsklippning, rengöring, markarbete etc. Utbildningen utgår ifrån publikationen ESA Instruerad person :17 som är ett utdrag ur ESA Grund och ESA Arbete.

Kursmoment – Instruerad person – Repetition, webb

  • Elfaran
  • Organisation
  • Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Planering och utförande av arbete
  • Genomgång av blanketten Överenskommelse om tillträde

Kursmål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en elektrisk riskkälla och förstå hur arbetet är organiserat för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Genomförande

Kursen genomförs online i vår lärportal
Obs! En del uppdragsgivare kan kräva att du har gått ESA-14 Fackkunnig eller lärarledd utbildning, kontrollera med uppdragsgivaren vad som gäller just dig.

Närliggande kurser

Instructed person, E-learning
ESA Instruerad person
Fackkunnig – repetition webb
ESA 14 Fackkunnig
Vattenvägar, webb
ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning
ESA Röj
Waterways, e-learning

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.