Elsäkerhet


När du läser en webbkurs med Teknikutbildarna läser du på dina villkor. Du kan läsa när du vill och var du vill. Våra utbildningar är anpassade för alla enheter och du kan själv spara och skriva ut ditt intyg när du är klar med kursen.

Elsäkerhet på bygg- och anläggningsplatser, webbkurs

Det finns många faror på Bygg- och anläggningsplatser. Vet du vilka de elektriska farorna är?

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 timme

Elsäkerhet vid arbete – Installation, EVA, webbkurs

Elsäkerhet vid arbete EVA ger dig kunskaper i skötsel av elektriska anläggningar (Europastandarden SS-EN 50110-1).

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-3 timmar

Fackkunnig – repetition, webbkurs

Vår egenutvecklade kurs i Elsäkerhetsanvisningarna för dig som behöver förnya ditt intyg.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Instructed person, e-learning

Our e-learning module Instructed person has been developed to fit those who need to do non-electrical work in an electrical installation or who need to do work in the vicinity of live parts.

Read more and book
Course length: 3-4 hours

Instruerad person, webbkurs

Vår egenutvecklade kurs Instruerad person – repetition, webb behandlar elsäkerhetsanvisningarna och ersätter tidigare Tillträde repetition webb.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar

KFI – Kontroll före idrifttagning, webbkurs

Den här kursen förklarar på ett grundläggande och lättförståeligt sätt varför, när och vem som ska utföra KFI – Kontroll före idrifttagning av en lågspänningsanläggning

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 timmar

Ljusbågsfaror – En introduktion, webbkurs

Elektriska faror är tålmodiga och slår alltid till när det finns en möjlighet, ofta är det du som sätter igång den oönskade händelsen. Den här kursen går igenom vad ljusbågar är, hur ljusbågsfaran uppstår, händelseenergi och riskreducerande åtgärder.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 timme

Operation of Electrical Installations, e-learning

Our course Operation of Electrical Installations briefly takes you through the standard SS-EN 50110-1 and the associated provisions. One significant technical change is the addition of the function; the person responsible for an electrical installation, ”elanläggningsansvarig”. Two other functions have changed names.

Read more and book
Course length: 2-3 hours

Skötsel av elektriska anläggningar, webbkurs

Säkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser med elrisk-källor krävs att vi behärskar och följer regelverket.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-3 timmar

Tillträde till elektriska anläggningar, webbkurs

Den här kursen är för dig som behöver tillträde till, eller ska arbeta i eller nära elektriska starkströmsanläggningar men med icke-elektriskt arbete.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 timme

Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar, webbkurs

Vår egenutvecklade kurs Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar är anpassad efter elsäkerhetsanvisningarna och ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar

Waterways, e-learning

Our e-learning module Waterways (web course) covers the safety provisions of the hydropower industry and has been developed to fit instructed persons who need to do work in the vicinity of waterways in hydropower stations and water reservoirs, and who need to do work on or in the vicinity of moveable and rotating installation parts.

Read more and book
Course length: 4 hours