El

När du läser en webbkurs med Teknikutbildarna läser du på dina villkor. Du kan läsa när du vill och var du vill. Våra utbildningar är anpassade för alla enheter och du kan själv spara och skriva ut ditt intyg när du är klar med kursen.

Inom området el erbjuder Teknikutbildarna ett antal ESA-utbildningar, dessutom har vi Kontroll före idrifttagning och Skötsel av elektriska anläggningar i vår katalog.

Fackkunnig – repetition webb

En repetitionsutbildning i ESA 14 Fackkunnig för dig som behöver förnya ditt ESA-certifikat.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Instructed person, e-learning

Our e-learning module Instructed person has been developed to fit those who need to do non-electrical work in an electrical installation or who need to do work in the vicinity of live parts.

Read more and book
Course length: 3-4 hours

Instruerad person, webb

Vår kurs Instruerad person – repetition, webb behandlar elsäkerhetsanvisningarna (ESA) och ersätter tidigare Tillträde repetition webb

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar

KFI – Kontroll före idrifttagning, webb

Den här kursen förklarar på ett grundläggande och lättförståeligt sätt varför, när och vem som ska utföra KFI – Kontroll före idrifttagning av en lågspänningsanläggning

Läs mer & boka
Kurslängd: 1-2 timmar

Skötsel av elektriska anläggningar, webb (Arbetsföreskrifterna)

Säkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser med elrisk-källor krävs att vi behärskar och följer regelverket.

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar Webb

Vår webbaserade kurs Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar är anpassad efter elsäkerhetsanvisningarna, ESA, ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar