Styrteknik

Under den här kursen lär sig deltagarna koppla styrtekniska komponenter, felsöka på enklare automatiserade enheter inom process- och tillverkningsindustrin samt tolka och förstå funktionen av en enkel styrteknisk utrustning med hjälp av ritnings- och schemaunderlag.

Kursmoment – Styrteknik

Kursen styrteknik är fördelad på både teoretiska genomgångar och olika laborationer. Följande moment ingår:

 • Styrsystem samt dess användningsområden
 • Olika styrtekniska komponenters funktion
 • Fördelar och nackdelar mellan pneumatiska, hydrauliska och elektriska system
 • Ventilbeteckningar och märkningar
 • Genomgång av kretsschema (styr- och huvudkrets) samt elsymboler
 • Vanliga typer av strömställare, givare och elkopplare samt övning i inkoppling av givare
 • Start- och stopputrustning av motorer/verkställande don samt övningar
 • Logiska funktioner, logiska block som AND, OR och NOT samt övningar
 • Genomgång av pneumatiska komponenter samt kopplingsövningar i pneumatik och elektropneumatik
 • Praktiska felsökningsövningar och metoder

Kursmål

Kursen ska ge kunskap om hur styrtekniska komponenter kopplas samman så att önskade styrfunktioner erhålls. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

 • handha och felsöka på enklare automatiserade enheter inom process- och tillverkningsindustrin
 • kunna tolka och förstå funktionen av en enkel styrteknisk utrustning med hjälp av utrustningens ritnings- och schemaunderlag.

Kursen genomförs i våra utbildningslokaler eller på plats hos kund.

Läs mer om öppna kurser inom automation

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.