Reglerteknik

Denna kurs går igenom reglertekniska system och dess kringutrustning. Vi tittar på industriella regulatorers funktionssätt och vanligaste parametrar och funktioner.

Kursen behandlar också regulatorns vanligaste funktioner, t.ex. P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets samt att kunna identifiera och åtgärda oönskade svängningar/störningar. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna ta en reglerkrets i drift och känna till olika optimeringsmetoder.

Kursinnehåll – Reglerteknik

Följande moment ingår i kursen:

 • Allmänt om reglering, vanliga begrepp och termer.
 • Reglersystems uppbyggnad och funktion.
 • Symboler och PI-scheman inom reglerteknik.
 • Processens dynamiska egenskaper, tidskonstanter, dödtider, en- respektive flerkapacitiva processer.
 • Processförstärkning för reglerkrets.
 • Signaler och signalanpassning i en reglerkrets
 • P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets.
 • Manuellstyrning – reglering.
 • Reglerverkan.
 • Allmänt om multivariabla reglersystem: kvot-, kaskadreglering, framkoppling samt parameterstyrning.
 • Självinställande regulatorer: autotuning och adaptiva regulatorer.
 • Optimeringsmetoder.
 • Förebyggande och avhjälpande underhåll på en reglerkrets.
 • Olika styrdons dimensionering, karakteristika och funktion.

Laborationer och praktiska övningar

 • Styrning respektive reglering
 • On/off reglering
 • P-, PI- samt PID-reglering
 • Stegsvar från processen, dödtider, tidskonstanter
 • Processförstärkning
 • Mätning av signaler till och från reglerkretsen
 • Identifiera svängningar i reglerkretsen som beror på felaktigt inställda PID-parametrar och kunna åtgärda svängningarna
 • Optimeringsövningar

Kursen genomförs i våra egna utbildningslokaler eller på plats hos kund. Kursens innehåll är fördelade på både teoretiska genomgångar och olika laborationer och genomförs av personer med mångårig erfarenhet av industriell mät-, styr- och reglerteknik.

Tips

Se även vår grundkurs om PLC-system: PLC grundkurs

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.