EBR Kabelförläggning i mark

Den som medverkar vid arbeten med kabelförläggning ska ha lämplig utbildning enligt publikationen EBR Krav vid kabelförläggning. I utbildningen går våra certifierade utbildare igenom allt från elfaran och relevant lagstiftning till kabelförläggning enligt publikationen KJ 41:15.

De företag som genomför kabelförläggningsarbeten ska kunna visa att alla som medverkar har genomgått lämplig utbildning. Utbildningen ska utföras enligt gällande dokument och kunskapen ska kunna styrkas med utbildningsintyg från utbildningen EBR Kabelförläggning.

Kursen vänder sig till dig som skall förlägga jordkabel i mark, sätta upp kabelskåp och stolpar samt förlägga jordtag. Kursen kan med fördel kompletteras med Teknikutbildarnas elsäkerhetskurser.

Utbildningen kallades tidigare för Begränsad behörighet – BB3.

Kursmoment

  • Elfaran och arbetsmiljörisker
  • Relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
  • EBR Kompetenskrav och egenkontroll
  • Miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten
  • Arbetsmetoder och kabelförläggning enligt EBR-rapporten Kabelförläggning max 145 kV (KJ41)
  • Schaktning i anslutning till befintlig kabel
  • Slutprov

Kursmål

Efter kursen ska deltagarna förstå och kunna tillämpa anskaffad kunskap enligt de krav som ställs av Elnätsbranschens riktlinjer (EBR) vid kabelförläggning.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.