Industrielektriker

Vill du bli industrielektriker? Som industrielektriker/automationstekniker installerar och monterar du el- och automationsutrustning till exempel styr- och reglersystem.

Andra vanliga arbetsuppgifter för en industrielektriker är service, underhåll och idrifttagning av el- och automatikutrustningar. Du kan vara anställd i ett industriföretag eller i ett installation-/serviceföretag och utföra uppdrag på industrier, offentliga byggnader/anläggningar. Utbildningen till Industrielektriker kan också ses som en kompetensutveckling av redan utbildade installationselektriker som behöver bredda sitt kompetensområde.

Du kan arbeta parallellt med studierna du bestämmer själv studietakten.

Du läser på distans – Industrielektriker

Det är totalt 1500 poäng som du skall läsa in, inkl gymnasiearbetet. Kurserna läser du som distansstudier, gör delproven hemma över webben. Det är 6 laborationsveckor, spritt över studieperioden som du skall vara på plats i vår skolverksamhet i Sundsvall för de lärarledda teoretiska och praktiska genomgångarna samt slutprov. Av studieplaneringen framgår när träffarna är inplanerade. Vi upprättar tillsammans med deltagaren en studieplan där varje delkurs planeras i detalj. Om företagsförlagda kurser ingår i studieplanen och deltagaren inte har kontakt med ett företag så kan vi hjälpa till med detta.

I utbildningen ingår även minst 8 veckors praktik ute på ett företag. Praktiken kan du göra på hemorten eller i dess närhet.

Betyg

Betyg anges från och med 1 juli 2012 med A-F för elektrikerkurserna. Efter godkänt prov erhålles nationellt betyg som utfärdas av Vuxenutbildningen.

Du ansöker om finansiering via Vuxenutbildningen i din hemkommun. För mer information hur, kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Är du arbetslös och uppbär A-kassa och vill studera så kontakta din A-kassa och kontrollera vilka möjligheter det finns till distansstudier.

Startdatum

Kontinuerlig intagning.

Kursansökan

Här hittar du ansökningsblanketten

Kursinformation

Önskar du ytterligare information och prisuppgift är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-122 18 00.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.