Entreprenadbesiktning grunder

I utbildningen i entreprenadbesiktning lär du dig hur om hur de allra flesta entreprenader mellan kommersiella parter upphandlas idag med något av de två övergripande standardavtalen som avtalsinnehåll, AB 04 för utförandeentreprenad och ABT 06 för totalentreprenad

I avtalen har fel definierats som en avvikelse, vilket innebär att en del av entreprenaden inte utförts eller inte utförts på kontraktsenligt sätt. Det utmärkande för entreprenadrätten är att bedömningen av om fel föreligger vanligtvis görs av en besiktningsman. Det är därför viktigt att såväl beställare som entreprenör har god kännedom om de regler som gäller för besiktningsförfarandet.

Kursen ger dig kunskap om vilka olika typer av besiktningar som finns och när det är aktuellt att hålla de olika besiktningarna. Vidare går vi igenom de regler som gäller för de olika besiktningarna och ger handfasta råd om hur entreprenören respektive beställaren bör agera före, under och efter en besiktning. Vi går också igenom frågelistor med tillhörande brevmallar samt checklistor.

Kursmoment – Entreprenadbesiktning

  • Vanlig slutbesiktning
  • Fortlöpande besiktning
  • Olika anpassade besiktningar som till exempel kompletterande besiktning och funktionsbesiktning
  • Hur garantitider kan påverkas vid avsteg från totalentreprenaden
  • Juridiska frågor

Kursmål

Efter kursen har du en god kunskap om entreprenörens felansvar och besiktningsinstitutets reglering och verktyg för att hantera och se till så att standardavtalens formaliaregler blir uppfyllda.

Genomförande

Kursen genomförs som öppen utbildning i våra lokaler eller som företagsförlagd utbildning på plats hos kund.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.