Line

Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)

Som reparatör eller installatör av olika utrustningar har du behov av den teoretiska och praktiska kompetensen för Begränsad auktorisation B

Målgrupp

Fastighetstekniker, vitvaruinstallatörer, mekaniker, underhållspersonal, reparatörer och du som arbetar med el men inte har Auktorisation A.

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet från den typ av elinstallationsarbete som auktorisationen omfattar. Grundläggande kunskaper inom matematik och ellära.

När du fått ut din behörighet från Elsäkerhetsverket får du arbeta med elinstallationsarbete i lågspänningsanläggningar (i befintlig gruppledning). Du får även installera och koppla bort elektriska utrustningar, ljusarmaturer och uttag, behörigheten kallades tidigare Begränsad Behörighet BB1.

Utbildningen är kompetenshöjande och läses delvis på distans. Din inlärning sker genom teoretiska avsnitt och delprov i vår webbaserade lärportal samt under två lärarledda laborationstillfällen á 2 dagar med teoretiska och praktiska övningar och slutprov. Våra webbkurser Skötsel av elektriska anläggningar och Kontroll före idriftagning ingår också. Du kan arbeta parallellt med studierna, men kursen förutsätter att du studerar på egen hand inför de lärarledda momenten.

För att kunna ansöka om Begränsad auktorisation B ställs ett utbildningskrav och ett krav på två års praktisk erfarenhet. Innehållet i vår kurs följer gällande kunskaps- och färdighetskrav enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör ELSÄK-FS 2017:4. Deltagaren ansöker själv om Auktorisationen när alla kraven är uppfyllda.

Innan den första träffen kommer deltagaren utan extra kostnad få tillgång till en förberedande matematikkurs. I kursen går vi igenom den grundläggande matematik som behövs för att göra de beräkningar av elektriska storheter som ingår i utbildningen.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

4 dagar

Kursmoment

Praktisk ellära

 • Likströmskretsar och enfas-växelströmskretsar
 • Trefas-växelströmskretsar och TN-C-, TN-S-, TT- och IT-system
 • Skyddsapparater
 • Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning
 • Skyddsledarens funktion och verkan
 • Övertonernas verkan på elnätet
 • Vagabonderande strömmars uppkomst och utbredning
 • Skriftligt prov

Elkraftteknik

 • Uppsättning och flyttning av ljusarmaturer, elkopplare och uttag
 • Fast anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning
 • Ritningar och elscheman
 • Gällande regler och standarder för elinstallationsarbeten
 • Mäta spänning, ström och resistans samt utföra isolationsmätning
 • Kontroll före idrifttagning webb och Skötsel av elektriska anläggningar webb
 • Skriftligt prov

Mål

Vid godkänt resultat på delprov och slutprov, utfärdas efter utbildningen ett intyg som visar att du uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på den teoretiska delen som du behöver vid ansökan om Begränsad auktorisation. Du ansöker själv om auktorisation hos Elsäkerhetsverket. För att erhålla auktorisationen krävs dessutom två års allsidig praktik från elarbeten av de slag som behörigheten avser under en behörig elinstallatörs överinseende.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund. Den består av två stycken tvådagarsträffar i våra lokaler i Sundsvall eller Solna. Däremellan studerar ni på distans i vår webbportal.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Begränsad Auktorisation

30 625 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser