Line

Auktoriserad Elinstallatör, AL
– Lågspänning

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som Auktoriserad Elinstallatör inom elinstallationsföretag och att utföra egna elinstallationsarbeten. Utbildningen benämndes tidigare Allmän behörighet och är uppdaterad efter elsäkerhetslagen (2017) .

Målgrupp

Utbildning vänder sig till elektriker som avser att arbeta som Elinstallatör för regelefterlevnad och till de som avser att utföra egna arbeten, med mera.

Förkunskaper

Fullständig gymnasieutbildning inom elprogrammet installation, alternativt motsvarande kunskaper samt minst två års praktisk erfarenhet som elektriker.

Auktoriserad elinstallatör, AL – Lågspänning består av praktiska laborationer, livesända föreläsningar och webbkurser.

Utbildningen inleds med en laborationsdag i våra lokaler. Utbildningen är uppdelad i de fyra kunskapsområdena, elinstallation, elkraft, elmaskiner samt regler och standarder. Varje del består av livesända föreläsningar och webbkurser med delprov. I två av delarna ingår praktiska laborationer (2×2 dagar). Vid laborationstillfällena anordnas studiebesök och kvällsaktiviteter. Kursen avslutas med ett projektarbete. Utbildningen pågår under 19 veckor.

Har du redan Auktorisation AL och behöver auktorisation för högspänning, Auktorisation A, läs mer här.

Den 1 juli 2017 fick vi en ny Elsäkerhetslag vilken innebär att alla elinstallationsföretag måste ha minst en Auktoriserad Elinstallatör (tidigare Allmän behörighet) för regelefterlevnad inom sitt företag. Det blir också ett krav att ha ett egenkontrollprogram i verksamheten för att få arbeta med elinstallationsarbete. I de nya reglerna ges även möjlighet att tillgodoräkna praktiktid från konstruktionsarbete, felsökning med mera vid ansökan av auktorisation.

Allt material i utbildningen är digitalt och ingår. Dessutom får du, utan extra kostnad, tillgång till en förberedande matematikkurs. I kursen går vi igenom den grundläggande matematik som behövs för att göra de beräkningar av elektriska storheter som ingår i utbildningen.


Lyssna på avsnitt 9 i vår poddserie Teknikutbildarkvarten! Det handlar om just Auktoriserad Elinstallatör.

Du läser på distans

Utbildningen genomförs som en distansutbildning inklusive tre laborationstillfällen på 1-2 dagar. De lärarledda föreläsningarna genomförs online via Zoom. Varje vecka deltar du på 1,5 timme livesänd föreläsning. Den spelas in så att du kan ta del av innehållet i efterhand. Utbildningskonceptet bygger på kontinuerligt lärande och tät kontakt med våra utbildare. När du läser på distans finns våra utbildare tillgängliga för hjälp och stöd via telefon och e-post.

Webbkurserna läser du på distans hemifrån. Varje delkurs avslutas med ett prov på respektive kunskapsområde, du behöver bli godkänd på alla delar för att erhålla utbildningsintyget.

Intyg

Efter utbildningen utfärdas ett intyg som visar att du uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på den teoretiska delen som du behöver vid ansökan av Auktoriserad Elinstallatör, AL – Lågspänning. Om du vill söka fullständig auktorisation (A), som även inkluderar högspänning behöver du även göra vår kurs Auktoriserad Elinstallatör – Högspänning.

Läs mer om hur du ansöker om auktorisation hos elsäkerhetsverket här (Ny flik)

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kursmoment

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på regelverk inom elområdet, dimensionering av ledningsnät, kontroll före drifttagning, produktion, distribution och installation av elkraft, egenkontrollprogram. Utbildningen till Auktoriserad Elinstallatör är uppbyggd enligt följande kunskapsområden:

 • Elmaskiner
   Den här delkursen behandlar elmotorer med tillhörande drivsystem samt och transformatorer och du lär dig dimensionera utrustningen efter märkdata.
 • Regler och standarder
   I den här delen får du lära dig vilka regler och standarder som finns inom elinstallationsområdet och hur du använder dem.
 • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
   Avsnittet handlar om elproduktion och elöverföringssystemet från generator till förbrukare.
 • Elinstallationer i byggnader
   I den här delen av kursen arbetar vi med ledningsdimensionering av kraft- och belysningskablar samt ”kontroll före idrifttagning”.

Utbildningen ger teoretiska kunskaper för:

 • Auktorisation lågspänning (AL) (f.d. Allmän Behörighet Lågspänning, ABL) vilken gäller för lågspänningsinstallationer upp till 1000 V AC / 1500 V DC

Mål

Du får teoretiska kunskaper inom området lågspänning vilket ger dig möjlighet att söka auktorisation lågspänning (AL) hos Elsäkerhetsverket. AL kallades tidigare allmän behörighet lågspänning (ABL). För att få utföra elinstallationsarbete krävs att ditt företag har ett egenkontrollprogram samt minst en auktoriserad elinstallatör knuten till företaget. Om du vill söka fullständig auktorisation (A), som även inkluderar högspänning behöver du även göra vår kurs Auktoriserad Elinstallatör Högspänning.

Genomförande

Utbildningen genomförs mestadels från det egna hemmet eller kontoret. Utbildningen blandar livesända föreläsningar, text- och videobaserade webbkurser och praktiska laborationer i våra lokaler. Här kan ni läsa mer om våra rekommendationer av boenden i Sundsvall och Solna. Kurspriset inkluderar studiematerial, exklusive moms.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
auktoriserad elinstallatör

39 500 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser