Auktoriserad Elinstallatör
– tidigare Allmän Behörighet

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som Auktoriserad Elinstallatör inom elinstallationsföretag och att utföra egna elinstallationsarbeten. Utbildningen benämndes tidigare Allmän behörighet men är uppdaterad efter den nya elsäkerhetslagen.

Utbildningen består av sex lärarledda träffar på vardera tre dagar under cirka 9 månader.

Den 1 juli 2017 fick vi en ny Elsäkerhetslag vilken innebär att alla elinstallationsföretag måste ha minst en Auktoriserad Elinstallatör (tidigare Allmän behörighet) för regelefterlevnad inom sitt företag. Det blir också ett krav att ha ett egenkontrollprogram i verksamheten för att få arbeta med elinstallationsarbete. I de nya reglerna ges även möjlighet att tillgodoräkna praktiktid från konstruktionsarbete, felsökning med mera vid ansökan av auktorisation.

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på regelverk inom elområdet, dimensionering av ledningsnät, kontroll före drifttagning, produktion, distribution och installation av elkraft, egenkontrollprogram. Utbildningen till Auktoriserad Elinstallatör är uppbyggd enligt följande kunskapsområden:

  • Elinstallationer i byggnader
  • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
  • Elmaskiner
  • Regler och standarder
  • Högspänning – Kursdeltagare som också önskar läsa till högspänningsbehörighet gör det utan extra kostnad.

Utbildningen ger teoretiska kunskaper för:

  • Fullständig auktorisation (A) (f.d. Allmän Behörighet, AB) för alla elinstallationer oavsett spänningsnivå
  • Auktorisation lågspänning (AL) (f.d. Allmän Behörighet Lågspänning, ABL) vilken gäller för lågspänningsinstallationer upp till 1000 V AC/ 1500 V DC

Innan den första träffen kommer deltagaren utan extra kostnad få tillgång till en förberedande matematikkurs. I kursen går vi igenom den grundläggande matematik som behövs för att göra de beräkningar av elektriska storheter i starkströmsanläggningar som ingår i utbildningen till Auktoriserad elinstallatör.

Du läser på distans

Utbildningen genomförs som en distansutbildning med sex lärarledda träffar på vardera tre dagar. Däremellan läser du kursen på distans hemifrån. De lärarledda träffarna äger rum i Sundsvall och/eller Solna. När du läser på distans finns vår lärare tillgänglig för hjälp och stöd via telefon och e-post.

Utbildningsmål – Auktoriserad elinstallatör

Auktorisationen finns i två varianter. A = alla typer av elinstallationer oavsett spänningsnivå. AL gäller för lågspänningsinstallationer upp till 1 000 VAC/ 1 500 VDC.

Den här utbildningen ger kunskaper motsvarande den tidigare Allmän behörighet för elinstallationsarbeten men är anpassad för den nya elsäkerhetslagen. Syftet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för arbetet som ansvarig ledare för elinstallationsarbeten samt att stimulera till fortsatt lärande.

Intyg

Efter utbildningen utfärdas ett intyg som visar att du uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på den teoretiska delen som du behöver vid ansökan av Auktoriserad Elinstallatör.

Startdatum

Två gånger på våren och två gånger på hösten.

Kursansökan

Ansökan Auktoriserad Elinstallatör

Kursinformation

Här kan ni läsa mer om våra rekommendationer av boenden i Sundsvall och Solna.

Kurspriset inkluderar studiematerial, exklusive moms.

Är ni fler deltagare från samma företag, kontakta oss för en prisuppgift.

Önskar du ytterligare information om utbildningen till Auktoriserad Elinstallatör är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-122 18 00.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.