Line

Auktoriserad Elinstallatör, A – Högspänning

Utbildningen ger dig möjlighet att söka fullständig auktorisation för låg- och högspänningsanläggningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till elektriker som avser att arbeta som Elinstallatör för regelefterlevnad och till de som avser att utföra egna arbeten.

Förkunskaper

Vår utbildning Auktoriserad Elinstallatör, AL - Lågspänning eller redan erhållen behörighet.

Auktoriserad elinstallatör, A – Högspänning går igenom de krav som ställs i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4. Utbildningen består av livesända föreläsningar, webbkurs med delprov och en dag med praktiska laborationer. Utbildningen pågår under 6 veckor. Allt material i utbildningen är digitalt och ingår.

Den 1 juli 2017 fick vi en ny Elsäkerhetslag vilken innebär att alla elinstallationsföretag måste ha minst en Auktoriserad Elinstallatör (tidigare Allmän behörighet) för regelefterlevnad inom sitt företag. Det blir också ett krav att ha ett egenkontrollprogram i verksamheten för att få arbeta med elinstallationsarbete. I de nya reglerna ges även möjlighet att tillgodoräkna praktiktid från konstruktionsarbete, felsökning med mera vid ansökan av auktorisation.

Du läser på distans

Utbildningen genomförs som en distansutbildning med en laborationsdag. De lärarledda föreläsningarna genomförs online via Zoom. Varje vecka deltar du på 1,5 timme livesänd föreläsning. Den spelas in så att du kan ta del av innehållet i efterhand. Utbildningskonceptet bygger på kontinuerligt lärande och tät kontakt med våra utbildare. När du läser på distans finns våra utbildare tillgängliga för hjälp och stöd via telefon och e-post.

Webbkursen läser du på distans. Kursen avslutas med ett prov, du behöver bli godkänd för att erhålla utbildningsintyget.

Intyg

Efter utbildningen utfärdas ett intyg som visar att du uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på den teoretiska delen som du behöver vid ansökan av Auktoriserad Elinstallatör, A – Högspänning.

Sök auktorisation

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaperna för att söka Auktorisation A. Kunskapskraven regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4. För att uppfylla kravet på praktisk erfarenhet för Auktorisation A ska du ha arbetat med el i minst fyra år.

  • Du ska i minst ett år måste ha arbetat i ett elinstallationsföretag med elinstallationsarbeten på högspänningsanläggningar.
  • Du ska i minst ett år måste ha arbetat i ett elinstallationsföretag med elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar.
  • Du har möjlighet att delvis (upp till max två år) tillgodoräkna dig annat arbete med el. Arbetet måste omfatta något av kunskapsområdena i bilaga 1 eller 2 i auktorisationsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2017:4).

Läs mer om kraven för att söka auktorisation här (Elsäkerhetsverket).

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kursmoment

  • Ställverk
  • Kablage
  • Praktisk övning högspänning, studiebesök
  • Kompensering av kapacativa jordfelsströmmar
  • Direktjordade högspänningsanläggningar över 100 kV
  • Kontrollanläggningar

Mål

Den här utbildningen ger dig behörighet att söka Auktorisation A.

Genomförande

Utbildningen genomförs mestadels från det egna hemmet eller kontoret. Utbildningen blandar livesända föreläsningar, text- och videobaserade webbkurser och praktiska laborationer i våra lokaler. Här kan ni läsa mer om våra rekommendationer av boenden i Sundsvall och Solna. Kurspriset inkluderar studiematerial, exklusive moms.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
distributionselektriker

14 000 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser