Line

Auktoriserad Elinstallatör, A – Låg- och Högspänning

Utbildningen ger dig möjlighet att söka fullständig auktorisation för låg- och högspänningsanläggningar. Det här är ett paket av våra utbildningar Auktorisation AL - Lågspänning och Auktorisation A - Högspänning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till elektriker som avser att arbeta som Elinstallatör för regelefterlevnad och till de som avser att utföra egna arbeten.

Förkunskaper

Fullständig gymnasieutbildning inom elprogrammet installation, alternativt motsvarande kunskaper samt minst två års praktisk erfarenhet som elektriker.

Den här utbildningen består av praktiska laborationer, livesända föreläsningar och webbkurser och pågår under sammanlagt 25. Efter utbildningen har du de teoretiska kunskaperna för att söka Auktorisation A. Kunskapskraven regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4. För att uppfylla kravet på praktisk erfarenhet för Auktorisation A ska du ha arbetat med el i minst fyra år.

Det här är ett paket av våra utbildningar Auktorisation AL – Lågspänning och Auktorisation A – Högspänning.

Den 1 juli 2017 fick vi en ny Elsäkerhetslag vilken innebär att alla elinstallationsföretag måste ha minst en Auktoriserad Elinstallatör (tidigare Allmän behörighet) för regelefterlevnad inom sitt företag. Det blir också ett krav att ha ett egenkontrollprogram i verksamheten för att få arbeta med elinstallationsarbete. I de nya reglerna ges även möjlighet att tillgodoräkna praktiktid från konstruktionsarbete, felsökning med mera vid ansökan av auktorisation.

Du läser på distans

Utbildningen genomförs som en distansutbildning med laborationsdagar. De lärarledda föreläsningarna genomförs online via Zoom. Varje vecka deltar du på 1,5 timme livesänd föreläsning. Den spelas in så att du kan ta del av innehållet i efterhand. Utbildningskonceptet bygger på kontinuerligt lärande och tät kontakt med våra utbildare. När du läser på distans finns våra utbildare tillgängliga för hjälp och stöd via telefon och e-post.

Webbkurserna läser du på distans. Kursen avslutas med ett prov, du behöver bli godkänd för att erhålla utbildningsintyget.

Intyg

Efter utbildningen utfärdas ett intyg som visar att du uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på den teoretiska delen som du behöver vid ansökan av Auktoriserad Elinstallatör, A – Högspänning.

Sök auktorisation

Krav för att söka Auktorisation:

 • Du ska i minst ett år måste ha arbetat i ett elinstallationsföretag med elinstallationsarbeten på högspänningsanläggningar.
 • Du ska i minst ett år måste ha arbetat i ett elinstallationsföretag med elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar.
 • Du har möjlighet att delvis (upp till max två år) tillgodoräkna dig annat arbete med el. Arbetet måste omfatta något av kunskapsområdena i bilaga 1 eller 2 i auktorisationsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2017:4).

Läs mer om kraven för att söka auktorisation här (Elsäkerhetsverket).

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kursmoment

 • Elmaskiner
   Den här delkursen behandlar elmotorer med tillhörande drivsystem samt och transformatorer och du lär dig dimensionera utrustningen efter märkdata.
 • Regler och standarder
   I den här delen får du lära dig vilka regler och standarder som finns inom elinstallationsområdet och hur du använder dem.
 • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
   Avsnittet handlar om elproduktion och elöverföringssystemet från generator till förbrukare.
 • Elinstallationer i byggnader
   I den här delen av kursen arbetar vi med ledningsdimensionering av kraft- och belysningskablar samt ”kontroll före idrifttagning”.
 • Högspänningsanläggningar
   Högspänningsdelen av utbildningen består av momenten ställverk, kablage, praktisk övning högspänning, studiebesök, kompensering av kapacativa jordfelsströmmar, direktjordade högspänningsanläggningar över 100 kV, kontrollanläggningar

Mål

Den här utbildningen ger dig behörighet att söka Auktorisation A.

Genomförande

Utbildningen genomförs mestadels från det egna hemmet eller kontoret. Utbildningen blandar livesända föreläsningar, text- och videobaserade webbkurser och praktiska laborationer i våra lokaler. Här kan ni läsa mer om våra rekommendationer av boenden i Sundsvall och Solna. Kurspriset inkluderar studiematerial, exklusive moms.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
eldistribution

53 500 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser