Behörighetsutbildningar

Utbildningen Auktoriserad Elinstallatör motsvarar den tidigare Allmän Behörighet. Alla företag om arbetar med elinstallationer behöver en auktoriserad elinstallatör enligt den nya elsäkerhetslagen från 2017.

Dessutom erbjuder vi utbildningen Begränsad Behörighet, BB1, som ger teoretisk och praktisk kompetens för dig som är reparatör eller installatör av elektrisk utrustning.

Auktoriserad Elinstallatör, A – Högspänning

Utbildningen ger dig möjlighet att söka fullständig auktorisation för låg- och högspänningsanläggningar.

Kursdatum:
14 mars 2022, Livesänd / Solna
Laboration: 22/3 -22
5 september 2022, Livesänd / Solna
Laboration: 20/9 -22

Läs mer & boka

Auktoriserad Elinstallatör, A – Låg- och Högspänning

Utbildningen ger dig möjlighet att söka fullständig auktorisation för låg- och högspänningsanläggningar. Det här är ett paket av våra utbildningar Auktorisation AL – Lågspänning och Auktorisation A – Högspänning.

Kursdatum:
1 februari 2022, Solna
Träff 2: 15-16/3 -22
Träff 3: 23-24/8 -22
Träff 4: 20/9 -22
3 februari 2022, Sundsvall
Träff 2: 29-30/3 -22
Träff 3: 30-31/8 -22
Träff 4: 20/9 -22 (i Solna)

Läs mer & boka

Auktoriserad Elinstallatör, AL
– Lågspänning

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som Auktoriserad Elinstallatör inom elinstallationsföretag och att utföra egna elinstallationsarbeten. Utbildningen benämndes tidigare Allmän behörighet och är uppdaterad efter elsäkerhetslagen (2017).

Kursdatum:
1 februari 2022, Solna
Träff 2: 15-16/3 -22
Träff 3: 23-24/8 -22
3 februari 2022, Sundsvall
Träff 2: 29-30/3 -22
Träff 3: 30-31/8 -22

Läs mer & boka

Begränsad Auktorisation B
(tidigare behörighet BB1)

Som reparatör eller installatör av olika utrustningar har du behov av den teoretiska och praktiska kompetensen för Begränsad auktorisation B

Kursdatum:
1–2 februari 2022, Sundsvall
Träff 2: 15-16 mars 2022
26–27 april 2022, Solna
Träff 2: 31 maj - 1 juni 2022

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 dagar