Line

Styrteknik

Under den här kursen lär sig deltagarna koppla styrtekniska komponenter. Efter kursen kan deltagarna felsöka på enklare automatiserade enheter inom process- och tillverkningsindustrin samt tolka och förstå funktionen av en enkel styrteknisk utrustning med hjälp av ritnings- och schemaunderlag.

Målgrupp

Elektriker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av enklare automationsutrustning. Drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling. Projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt. Lärare inom gymnasium och högskola.

Förkunskaper

Grundläggande ellära krävs

Kursen ska ger dig kunskap om hur styrtekniska komponenter kopplas samman så att önskade styrfunktioner erhålls.

Kursens innehåll är fördelade på både teoretiska genomgångar och olika laborationer.

Läs mer om öppna kurser inom automation

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Styrsystem samt dess användningsområden
 • Olika styrtekniska komponenters funktion
 • Fördelar och nackdelar mellan pneumatiska, hydrauliska och elektriska system
 • Ventilbeteckningar och märkningar
 • Genomgång av kretsschema (styr- och huvudkrets) samt elsymboler
 • Vanliga typer av strömställare, givare och elkopplare samt övning i inkoppling av givare
 • Start- och stopputrustning av motorer/verkställande don samt övningar
 • Logiska funktioner, logiska block som AND, OR och NOT samt övningar
 • Genomgång av pneumatiska komponenter samt kopplingsövningar i pneumatik och elektropneumatik
 • Praktiska felsökningsövningar och metoder

Mål

Kursen ska ge kunskap om hur styrtekniska komponenter kopplas samman så att önskade styrfunktioner erhålls. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

 • handha och felsöka på enklare automatiserade enheter inom process- och tillverkningsindustrin
 • kunna tolka och förstå funktionen av en enkel styrteknisk utrustning med hjälp av utrustningens ritnings- och schemaunderlag.

Genomförande

Kursen genomförs i våra utbildningslokaler eller på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

11 900 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser