Line

Reglerteknik

Den här kursen går igenom reglertekniska system och dess kringutrustning. Vi tittar på industriella regulatorers funktionssätt och vanligaste parametrar och funktioner.

Målgrupp

Elektriker och automationstekniker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av reglerutrustning. Drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling om hur reglersystemen är uppbyggda samt kunna handha och idriftsätta systemen. Projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automations-tekniska projekt där reglersystem ingår. Lärare inom gymnasium och högskola.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom industriell automation, elteknik och mätteknik.

Kursen behandlar också regulatorns vanligaste funktioner, t.ex. P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets samt att kunna identifiera och åtgärda oönskade svängningar/störningar. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna ta en reglerkrets i drift och känna till olika optimeringsmetoder.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

3 dagar

Kursmoment

 • Allmänt om reglering, vanliga begrepp och termer.
 • Reglersystems uppbyggnad och funktion.
 • Symboler och PI-scheman inom reglerteknik.
 • Processens dynamiska egenskaper, tidskonstanter, dödtider, en- respektive flerkapacitiva processer.
 • Processförstärkning för reglerkrets.
 • Signaler och signalanpassning i en reglerkrets
 • P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets.
 • Manuellstyrning – reglering.
 • Reglerverkan.
 • Allmänt om multivariabla reglersystem: kvot-, kaskadreglering, framkoppling samt parameterstyrning.
 • Självinställande regulatorer: autotuning och adaptiva regulatorer.
 • Optimeringsmetoder.
 • Förebyggande och avhjälpande underhåll på en reglerkrets.
 • Olika styrdons dimensionering, karakteristika och funktion.

Laborationer och praktiska övningar

 • Styrning respektive reglering
 • On/off reglering
 • P-, PI- samt PID-reglering
 • Stegsvar från processen, dödtider, tidskonstanter
 • Processförstärkning
 • Mätning av signaler till och från reglerkretsen
 • Identifiera svängningar i reglerkretsen som beror på felaktigt inställda PID-parametrar och kunna åtgärda svängningarna
 • Optimeringsövningar

Mål

Efter genomförd kurs ska du kunna ta en reglerkrets i drift samt känna till olika optimeringsmetoder.

Genomförande

Kursen genomförs i våra egna utbildningslokaler eller på plats hos kund. Kursens innehåll är fördelade på både teoretiska genomgångar och olika laborationer och genomförs av personer med mångårig erfarenhet av industriell mät-, styr- och reglerteknik.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

17 100 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser