PLC-system grundkurs

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur ett PLC-system är uppbyggt och hur det används inom industriell automation.

Deltagarna ges grundläggande kunskaper om programmering och driftsättning. Olika programmeringsmetoder behandlas, t ex sekvensprogrammering. Även felsökning, monitorering och simulering av PLC-program. Under den här kursen använder vi Siemens styrsystem.

Kursinnehåll – PLC

Under kursen behandlas följande moment:
 • Styrteknikens utveckling och dess roll i samhället
 • Planering och projektering av automationssystem
 • Automationssystemets maskinvara: komponenter i automationssystem, elpneumatisk styrning, kompakta alternativt moduluppbyggda styrsystem, PLC-systemets olika delar och funktionssätt
 • PC-baserade utvecklingsverktyg
 • Programvara: Övergripande funktion, logiska funktioner och funktionsblock, timers och räknare, dataförflyttning, överföring av projektet till systemet
 • Programmeringsmetoder: villkorsstyrd programmering och sekvensprogrammering
 • Dokumentation av automationsprojekt
Laborationer och praktiska övningar
 • Installation och användning av programmerings- och konfigureringsverktyget på PC samt förevisning av hur verktyget används
 • Programmering av digitala signaler och funktionsblock inklusive praktiska övningar
 • Genomförande och drifttagning av ett PLC-projekt bestående av styrning och övervakning av pneumatiska cylindrar.
 • Felsökning, monitorering och simulering av programvara
 • Hantering av dataregister och förflyttning av data
 • Felsökningsmetoder och exempel på fel som kan uppstå
 • Sekvensprogrammering: raka sekvenser, alternativa sekvenser, sekvenser med hopp
Påbyggnadskurs

Se även vår fortsättningskurs som bygger på kunskaperna du samlat på dig här.

Läs mer om öppna kurser inom automation

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.