PLC-system, fortsättningskurs

Påbyggnadskurs i PLC som vänder sig till personer som tidigare läst PLC-system grundkurs. Deltagarna får fördjupad kunskap inom programmering och driftsättning av PLC-system, dess uppbyggnad och användning inom industriell automation. Både teori och praktiska övningar/laborationer.

Syfte

En påbyggnadskurs för dig som tidigare läst Vår grundkurs i PLC. Denna kurs ger kunskap om PLC-systems uppbyggnad och hur de används inom industriell automation. Deltagarna ges fördjupad kunskap om hur ett PLC-system programmeras och driftsätts. Olika programmeringsmetoder behandlas, t ex sekvensprogrammering och strukturerad programmering. Vidare behandlas hantering av analoga signaler.

Kursinnehåll – PLC fortsättning

Kursen innehåller följande moment:

 • Programvara
  • Användande av biblioteksfunktioner
  • Skapande av användarbibliotek
 • Programmering
  • Logiska funktioner och funktionsblock
  • Timers och räknare
  • Konstruktion av funktioner/funktionsblock
  • Aritmetik
  • Datatyper
  • Analoga signaler
  • Genomgång av standarden IEC 61131-3
 • Programmeringsfunktioner
  • Villkorsstyrd programmering
  • Sekvensprogrammering
  • Strukturerad programmering
 • Laborationer och praktiska övningar:
  • Programmering av digitala samt analoga signaler och funktionsblock inklusive praktiska övningar.
  • Genomförande och idrifttagning av ett projekt där analoga enheter används.
  • Hantering av dataregister och förflyttning av data
  • Felsökningsmetoder och exempel på fel som kan uppstå.
  • Skapande av användarbibliotek samt konstruktion av funktioner och funktionsblock, exempelvis motorstarter och impulsstyrning.
  • Genomförande och idrifttagning av en sekvensstyrning.

Läs mer om våra öppna kurser inom automation

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.