Mätteknik

Vår kurs i Mätteknik ger kunskaper om industriella mätgivares funktionsprinciper och arbetssätt. Kursen ger också kunskaper om signalsystem, signalstandarder samt omvandlingar som krävs för att anpassa givarna till övervaknings- och reglersystem.

Kursmoment – Mätteknik

 • Allmänt om mätning, vanliga begrepp och termer.
 • Genomgångar om mätprinciper för tryck-, temperatur-, nivå- och flödesmätning.
 • Signalöverföringssystem vid mätning av tryck, nivå, flöde och temperatur.
 • Signalstandarder.
 • Praktiska övningar i justering, kalibrering, kontroll och underhåll av de vanligaste givarna för tryck, nivå, flöde och temperatur.
 • Elektroniska mätvärdesgivare.
 • Mätning av olika storheter samt använda och tolka mätresultaten.
 • Givarens och mätsystemets statiska och dynamiska noggrannheter.
 • Montage av givare.

Laborationer och praktiska övningar

 • Mätning av signaler från de vanligast förekommande typerna av givare, tryck, nivå, flöde samt temperatur.
 • Kontroll av en givares dynamiska och statiska noggrannheter.
 • Temperaturmätningar med termoelement och resistiva givare, Pt-100.
 • Justering och kontroll av mätområde hos tryckgivare, DP-cell, termoelementsomvandlare och Pt-100 omvandlare

Kursmål

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren kunna utföra mätning och felsökning på de vanligaste givarsignalerna.

Utbildningen genomförs i våra utbildningslokaler eller på plats hos kund under ledning av lärare med mångårig erfarenhet av industriell mät-, styr- och reglerteknik.

Läs mer om öppna kurser inom automation

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.