Line

Mätteknik

Vår kurs i Mätteknik ger kunskaper om industriella mätgivares funktionsprinciper och arbetssätt.

Målgrupp

Elektriker och automationstekniker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av automationsutrustning där givare och mätsystem ingår. Drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling om hur mätsystem och givare fungerar. Projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt där mätsystem och givare ingår. Lärare inom gymnasium och högskola.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom elteknik.

Kursen ger dig kunskaper om signalsystem, signalstandarder samt omvandlingar som krävs för att anpassa givarna till övervaknings- och reglersystem. Den genomförs i våra utbildningslokaler eller på plats hos kund under ledning av lärare med mångårig erfarenhet av industriell mät-, styr- och reglerteknik.

Läs mer om öppna kurser inom automation

Kurstyp

Lärarledda utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Allmänt om mätning, vanliga begrepp och termer.
 • Genomgångar om mätprinciper för tryck-, temperatur-, nivå- och flödesmätning.
 • Signalöverföringssystem vid mätning av tryck, nivå, flöde och temperatur.
 • Signalstandarder.
 • Praktiska övningar i justering, kalibrering, kontroll och underhåll av de vanligaste givarna för tryck, nivå, flöde och temperatur.
 • Elektroniska mätvärdesgivare.
 • Mätning av olika storheter samt använda och tolka mätresultaten.
 • Givarens och mätsystemets statiska och dynamiska noggrannheter.
 • Montage av givare.

Laborationer och praktiska övningar

 • Mätning av signaler från de vanligast förekommande typerna av givare, tryck, nivå, flöde samt temperatur.
 • Kontroll av en givares dynamiska och statiska noggrannheter.
 • Temperaturmätningar med termoelement och resistiva givare, Pt-100.
 • Justering och kontroll av mätområde hos tryckgivare, DP-cell, termoelementsomvandlare och Pt-100 omvandlare

Mål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna utföra mätning och felsökning på de vanligaste givarsignalerna.

Genomförande

Utbildningen genomförs i våra utbildningslokaler eller på plats hos kund under ledning av lärare med mångårig erfarenhet av industriell mät-, styr- och reglerteknik.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Mätteknik

11 900 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser