KNX, steg 1 – Projektering och installation

KNX-Projektering och installation är en kurs på två dagar som ger deltagarna de kunskaper som krävs för att kunna projektera och installera KNX-anläggningar.

För att den nya digitala tekniken ska komma till sin rätt behövs träning i aktorers och sensorers installation och programmering. Den här kursen ger deltagarna de kunskaper som krävs för att kunna utnyttja tekniken vid projektering och installation.

Genomförande

  • Bussteknikens uppbyggnad, olika nätstrukturer
  • Olika bussdeltagare, sensorer och aktorer
  • Dokumentering av planritningar och scheman
  • Installation av busskabel, sensorer och aktorer

Mål

Efter kursen ska du kunna:

  • Projektera en KNX-anläggning med rätta symboler på planritningar och scheman
  • Installera bussystemet med tillhörande deltagare
  • Göra kontroll före idrifttagning av bussystemet
  • Vara väl förberedd att genomgå certifieringsutbildning
Prov

Inget prov genomförs. Efter genomförd utbildning utfärdas kursintyg.

Kursinformation

I kursen ingår dokumentation.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.