Line

Fastighetsautomation i praktiken

Som fastighetstekniker behöver du, förutom generella kunskaper inom fastighetsautomation, även ha kunskap om egenskaper hos pumpar, styrventiler, ventilationsaggregat och värmeväxlare samt kunna identifiera felkällor i befintlig anläggning

Målgrupp

Fastighetsskötare/drifttekniker och all personal inom fastighetsområdet.

Förkunskaper

Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll eller motsvarande.

Vi kommer att gå igenom schemaläsning på elkretsscheman, förbindningsscheman (inre och yttre), flödesscheman, driftkort. Vi går igenom funktionsprinciper för undercentraler, varmvattencirkulation samt ventilation. Till exempel hur behovsstyrd ventilation fungerar med styrning av temperatur, tryck, luftfuktighet, CO2- och partikelinnehåll.

I din roll behöver du känna till vad som påverkar vår innemiljö. I den här kursen reder vi ut de grundläggande fysikaliska principerna såsom värmelära, värmebalans, flöde och tryck.

Fel uppkommer sällan i styrsystemet men förekommer vanligen i signaler till och från styrsystemet. Då gäller det att mäta och verifiera om felet ligger i styrsystemet eller anläggningens komponenter. Därför är mätteknik ett viktigt moment i kursen.

Utbildningen behandlar några grundläggande begrepp inom reglerteknik som: Är och börvärde, P-, PI-, PID-reglering, värmekurvor.

Vi använder DUC:ar av typ ABELKO, Imse UltraBase30 för att åskådliggöra funktionsprinciper och felsökningsmetoder. Vi går även igenom skillnader och likheter i anläggningar där PLC förekommer som styrsystem.

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

  • Elkretsscheman
  • Förbindningsscheman (inre och yttre)
  • Driftkort med driftinstruktioner
  • Egenskaper hos värmeväxlare, givare och ställdon
  • Mätteknik
  • Felsökning av DUC:ar och PLC
  • Mätning av inomhusklimat

Mål

Deltagaren får ökad systemförståelse inom fastighetsautomation samt lär sig grundläggande felsökning.

Genomförande

Den här kursen finns både som företagsförlagd och öppen kursomgång. Om möjlighet finns besöker vi fläktrum eller UC i nära anslutning till kurslokalen.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Fastighetsautomation

11 400 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser