Automation

Från enklare kretsscheman till att kursdeltagaren själv ska kunna ta en reglerkrets i drift, Teknikutbildarna erbjuder ett brett spektrum av utbildningar inom automation.

Kursernas målgrupper och innehåll sträcker sig från noviser som behöver utbildning i hur mätinstrumenten fungerar till elektriker som behöver kunna driftsätta PLC-system. PLC står för Programmable Logic Computer, men i Sverige säger vi programmerbart styrsystem. Det är en dator med ett styrsystem som oftast är gjort för att vara enkelt att använda för operatören, till exempel en automatiserad monteringslinje i en fabrik.
Automationstekniken hjälper oss att höja kapaciteten eller utföra operationer som är farliga för människor, till exempel i viss laboratoriemiljö.

Fastighetsautomation i praktiken

Den här utbildningen ger generella kunskaper inom fastighetsautomation. Vi går igenom ämnen som pumpar, styrventiler, ventilationsaggregat och värmeväxlare samt lär dig kunna identifiera felkällor i befintlig anläggning.

Kursdatum:

Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar

Mät- och reglerteknik

Kursen ger kunskaper om mät- och reglertekniska system och dess kringutrustning. Du får också kunskaper om industriella mätgivares funktionsprinciper och signalstandarder.

Kursdatum:

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Mätteknik

Vår kurs i Mätteknik ger kunskaper om industriella mätgivares funktionsprinciper och arbetssätt. Kursen ger också kunskaper om signalsystem, signalstandarder samt omvandlingar som krävs för att anpassa givarna till övervaknings- och reglersystem.

Kursdatum:
31 maj–1 juni 2022, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar

PLC-Felsökning

Kursen fördjupar sig i hur du felsöker ett PLC-system som används inom industriell automation.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar

PLC-system grundkurs

Under tre kursdagar får deltagaren grundläggande kunskaper inom PLC, utbildningen blandar lärarledda genomgångar med laborationer och praktiska övningar.

Kursdatum:
29–31 mars 2022, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Reglerteknik

Den här kursen går igenom reglertekniska system och dess kringutrustning. Vi tittar på industriella regulatorers funktionssätt och vanligaste parametrar och funktioner.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Styrteknik

Efter kursen kan deltagarna felsöka på enklare automatiserade enheter inom process- och tillverkningsindustrin samt tolka och förstå funktionen av en enkel styrteknisk utrustning med hjälp av ritnings- och schemaunderlag.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar