Automation

Vi utbildar i allt från grundläggande ellära med mätövningar och enklare kretsscheman till att kursdeltagaren själv ska kunna ta en reglerkrets i drift och känna till olika optimeringsmetoder.

Kursernas målgrupper och innehåll sträcker sig från noviser som behöver utbildning i hur mätinstrumenten fungerar till elektriker som behöver kunna driftsätta PLC-system. PLC står för Programmable Logic Computer, men i Sverige säger vi programmerbart styrsystem. Det är en dator med ett styrsystem som oftast är gjort för att vara enkelt att använda för operatören, till exempel en automatiserad monteringslinje i en fabrik.
Automationstekniken hjälper oss att höja kapaciteten eller utföra operationer som är farliga för människor, till exempel i viss laboratoriemiljö.

Mät- och reglerteknik

Kursen ger kunskaper om mät- och reglertekniska system och dess kringutrustning. Kursen ger också kunskaper om industriella mätgivares funktionsprinciper och signalstandarder.

12 800 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
7–9 maj 2018, Solna

Kurslängd: 3 dagar

Mätteknik

Vår kurs i Mätteknik ger kunskaper om industriella mätgivares funktionsprinciper och arbetssätt. Kursen ger också kunskaper om signalsystem, signalstandarder samt omvandlingar som krävs för…

8 500 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar

PLC-system grundkurs

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur ett PLC-system är uppbyggt och hur det används inom industriell automation. Deltagarna ges grundläggande kunskaper om programmering och driftsättning. Olika programmeringsmetoder behandlas, t ex sekvensprogrammering. Även felsökning, monitorering och simulering av PLC-program.

15 800 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
24–26 april 2018, Solna
Styrsystem: Siemens

Kurslängd: 3 dagar

PLC-system Siemens Simatic

Under den här utbildningen får deltagarna en grundläggande kännedom om Siemens Simatic S7-300 serie. Kursen behandlar bland annat logiska funktioner, diagnostisering och felsökning. Deltagarna…

Läs mer
Kurslängd: 3 dagar

PLC-system, fortsättningskurs

Påbyggnadskurs i PLC som vänder sig till personer som tidigare läst PLC-system grundkurs. Deltagarna får fördjupad kunskap inom programmering och driftsättning av PLC-system, dess uppbyggnad och användning inom industriell automation. Både teori och praktiska övningar/laborationer.

15 800 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
29–31 maj 2018, Solna
Styrsystem: Siemens

Kurslängd: 3 dagar

Reglerteknik

Denna kurs går igenom reglertekniska system och dess kringutrustning. Vi tittar på industriella regulatorers funktionssätt och vanligaste parametrar och funktioner.

12 800 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Styrteknik

Under denna kurs lär sig deltagarna koppla styrtekniska komponenter, felsöka på enklare automatiserade enheter inom process- och tillverkningsindustrin samt tolka och förstå funktionen av en enkel styrteknisk utrustning med hjälp av ritnings- och schemaunderlag.

8 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
21–22 augusti 2018, Solna

Kurslängd: 2 dagar