Automation

Vi utbildar i allt från grundläggande ellära med mätövningar och enklare kretsscheman till att kursdeltagaren själv ska kunna ta en reglerkrets i drift och känna till olika optimeringsmetoder.

Kursernas målgrupper och innehåll sträcker sig från noviser som behöver utbildning i hur mätinstrumenten fungerar till elektriker som behöver kunna driftsätta PLC-system. PLC står för Programmable Logic Computer, men i Sverige säger vi programmerbart styrsystem. Det är en dator med ett styrsystem som oftast är gjort för att vara enkelt att använda för operatören, till exempel en automatiserad monteringslinje i en fabrik.
Automationstekniken hjälper oss att höja kapaciteten eller utföra operationer som är farliga för människor, till exempel i viss laboratoriemiljö.

Mät- och reglerteknik

Kursen ger kunskaper om mät- och reglertekniska system och dess kringutrustning. Kursen ger också kunskaper om industriella mätgivares funktionsprinciper och signalstandarder.

12 800 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
23–25 oktober 2018, Solna

Kurslängd: 3 dagar

Mätteknik

Vår kurs i Mätteknik ger kunskaper om industriella mätgivares funktionsprinciper och arbetssätt. Kursen ger också kunskaper om signalsystem, signalstandarder samt omvandlingar som krävs för…

8 500 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar

PLC-system grundkurs

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur ett PLC-system är uppbyggt och hur det används inom industriell automation.

15 800 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
23–25 oktober 2018, Solna

Kurslängd: 3 dagar

Reglerteknik

Denna kurs går igenom reglertekniska system och dess kringutrustning. Vi tittar på industriella regulatorers funktionssätt och vanligaste parametrar och funktioner.

12 800 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Styrteknik

Under denna kurs lär sig deltagarna koppla styrtekniska komponenter, felsöka på enklare automatiserade enheter inom process- och tillverkningsindustrin samt tolka och förstå funktionen av en enkel styrteknisk utrustning med hjälp av ritnings- och schemaunderlag.

8 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
21–22 augusti 2018, Solna

Kurslängd: 2 dagar