Arbetsmiljö

webbkurs basFysisk säkerhet ger social trygghet vilket ger motivation som leder till måluppfyllelse.
Många har en föreställning om att ökat fokus på arbetsmiljö utgör ett hinder för höga prestationer när det egentligen är tvärtom. Säkerhet är en bas på vilken en bra psykosocial arbetsmiljö kan byggas. Säkerhet och social trygghet är grundvalar i ett framgångsrikt och uthålligt ledarskap. Allt detta måste finnas på plats om vi ska bygga högpresterande team.