Line

BAS-P/BAS-U Validering

Valideringsverktyget ger företaget en övergripande bild av kunskaperna inom byggarbetsmiljösamordning. Resultatet kan användas för att styra resurser till de områden där utbildning är relevant.

Målgrupp

BAS P/U, byggprojektledare och entreprenörer. Personal som har erfarenhet och/eller tidigare utbildning inom byggarbetsmiljösamordning och som vill validera sina kunskaper.

Förkunskaper

Valideringens syfte är att ge dig ett kvitto på dina förkunskaper.

Enligt arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild BAS för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen, från planering och projektering (BAS-P) till färdigt utförande (BAS-U). Genom valideringen kan du som arbetsgivare säkerställa att kompetensen finns i företaget och för BAS P/U-uppdraget. Du får tydligt se vart det finns god kunskap samt brister och kan då utbilda personalen inom de områden det behövs.

Kontakta oss genom formuläret nedan för prisuppgift

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

2 timmar

Kursmoment

Valideringen innehåller ett antal frågor inom områdena arbetsmiljöplan, riskbedömning, lagar, föreskrifter BAS P/U i två olika steg, Ansvar P/U, beställarkompetens och allmänna arbetsmiljöfrågor. Valideringen är specifikt inriktad på BAS P/U uppdraget. Resultatet från valideringen kommer visa på styrkor och svagheter inom arbetsmiljö i form av en översikt.

Mål

Att påvisa rätt kompetens för BAS P/U-uppdrag och att du får ett bra underlag för kompletterande utbildning där det behövs.

Genomförande

Kursen görs via Teknikutbildarnas nätbaserade kursportal.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser