BAS-P/BAS-U Validering

Valideringsverktyget ger företaget en övergripande bild av kunskaperna inom byggarbetsmiljösamordning. Resultatet kan användas för att styra resurser till de områden där utbildning är relevant.


Enligt arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild BAS för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen, från planering och projektering (BAS-P) till färdigt utförande (BAS-U). Genom valideringen kan du som arbetsgivare säkerställa att kompetensen finns i företaget och för BAS P/U-uppdraget. Du får tydligt se vart det finns god kunskap samt brister och kan då utbilda personalen inom de områden det behövs.

Innehåll

Valideringen innehåller ett antal frågor inom områdena arbetsmiljöplan, riskbedömning, lagar, föreskrifter BAS P/U i två olika steg, Ansvar P/U, beställarkompetens och allmänna arbetsmiljöfrågor. Valideringen är specifikt inriktad på BAS P/U uppdraget. Resultatet från valideringen kommer visa på styrkor och svagheter inom arbetsmiljö i form av en översikt.

Kursmål

Att påvisa rätt kompetens för BAS P/U-uppdrag och att du får ett bra underlag för kompletterande utbildning där det behövs.

Genomförande

Kursen görs via Teknikutbildarnas nätbaserade kursportal.

Kontakta oss genom formuläret nedan för prisuppgift

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.