Line

Trycksatta Anordningar, webbkurs

Den här webbkursen ökar förståelsen för vilka regelverk som omger tillverkning, besiktning och användning av trycksatta anordningar.

Målgrupp

Alla som arbetar med riskbedömning av tryckbärande anordningar och/eller ansvarar för operatörer, underhålls- och driftpersonal.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Under kursen går vi igenom regelverken och hur du klassificerar dem. Du får en kännedom om tekniska krav för tillverkning och säkerhet samt regler och förutsättningar för CE-märkning.

Vi tar även upp utrustningskrav för pannanläggningar och metoder för riskbedömning, fortlöpande tillsyn, övervakning etc. Dessutom får du en ökad förståelse för olika besiktningsmetoder och intervall.


Se videon om webbkursen.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

4-8 timmar

Kursmoment

  • AFS 2017:3
  • Riskbedömning
  • Tillämpad riskbedömning
  • Tillsyn, FLT
  • Tillsynsexempel
  • Gasflaskor, bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparatur
  • Trycksatta anordningar i klass A eller B
  • Kontroll
  • Övervakning

Mål

Efter genomförd kurs ska du utifrån fastställda regelverk ha kännedom om krav på systematiskt arbetsmiljöarbete och hur denna författning påverkar arbetet med en trycksatt anordning.

Genomförande

Du läser kursen självständigt på distans via Internet. Efter genomförd kurs med ett godkänt slutresultat skriver du själv ut ditt kursintyg.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Trycksatta anordningar

3 400 :-

Antal platser:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser