Line

Kemiska arbetsmiljörisker, webbkurs + webinar

Exponering för kemiska riskkällor förekommer i ett flertal branscher och kan innebära allvarliga konsekvenser för användarens hälsa. För en säker hantering behöver du kunskap om farliga kemiska produkter, riskbedömning och nödvändiga skyddsåtgärder enligt gällande regler och föreskrifter. Kursen har fokus på härdplaster och uppfyller de teoretiska kraven på utbildning enligt föreskrifterna AFS 2014:43.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med kemiska arbetsmiljörisker i rollen arbetstagare, arbetsgivare, byggarbetsmiljösamordnare, byggherre, installatör, projektör, tillverkare, skyddsombud eller egen företagare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

De kemiska riskkällor som förekommer i din verksamhet ska identifieras, förtecknas med bl. a. säkerhetsdatablad, riskerna i sig ska bedömas och åtgärdas. I den här kursen får du kunskap om de kemiska arbetsmiljörisker som kan förekomma, de risker som arbete med dem kan innebära och de skyddsåtgärder du behöver vidta för att utföra arbetet på ett säkert sätt såsom märkning, skyltning och personlig skyddsutrustning. Du får även kunskap om de lagar och föreskrifter som reglerar användningen av kemiska risker, hur du riskbedömer, hur du söker information, de dokument du behöver känna till i hanteringen och aktuella läkarundersökningar.

Utbildningen är utformad dels som webbkurs i teoretiska avsnitt med lättläst text och frågor som fungerar som kunskapskontroll. Det ingår även reflekterande övningar där du tar del i hur teorin kan tillämpas i verkligheten. Kursens andra del är ett webbsänt seminarium där vår sakkunniga utbildare går igenom riskfyllda moment i hanteringen, nödvändiga skyddsåtgärder och teknik utifrån de ämnen som deltagarna hanterar i sin vardag.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

4+2 timmar

Kursmoment

 • Gällande lagar och föreskrifter; AML, AFS 2014:43
 • REACH och CLP
 • Märkning
 • Säkerhetsdatablad
 • Härdplaster
 • Andra kemiska riskkällor
 • Information, risker och hantering
 • Riskbedömning
 • Medicinska kontroller och beredskapsplan
 • Lärarlett webinar
 • Webbprov

Mål

Efter kursen har deltagaren fått förståelse om de kemiska arbetsmiljörisker som kan förekomma och de skyddsåtgärder som behöver vidtas för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt enligt gällande föreskrifter.

Genomförande

Utbildningen genomförs online i vår lärportal, dessutom ingår ett livesänt webinar.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Hantering av kemikalier

3 600 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser